ILO: Dünya genelinde 152 milyon çocuk çalıştırılıyor

  • 15:03 22 Nisan 2019
  • Çocuk
HABER MERKEZİ - ILO’nun raporuna göre, dünya genelinde 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere halen 152 milyon çocuk çalıştırılıyor. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "Çocuk İşçiliği Küresel Tahminleri" isimli bir rapor yayınladı. Rapora göre, çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan çocuk yaşta çalıştırılma, ”Çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini, ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler" olarak tanımlanıyor. 
 
73 milyon çocuk 'tehlikeli' işlerde çalıştırılıyor
 
ILO’nun raporuna göre, dünya genelinde 73 milyonu “tehlikeli” işlerde olmak üzere halen 152 milyon çocuğun 88 milyonu erkek, 64 milyonu ise kız çocuklarından oluşuyor. 
 
Çocuk yaşta çalıştırılma en fazla Afrika'da yaşanıyor
 
Afrika, bölgesel yoğunluk bakımından yüzde 19,6 oranı ile çocuk yaşta çalıştırılmanın en yoğun olduğu bölge olarak belirtiliyor. Afrika’yı sırasıyla yüzde 7,4 ile Asya ve Pasifik bölgesi, yüzde 5,3 ile Amerika, yüzde 4,1 ile Avrupa ve yüzde 2,9 ile Orta Asya ve Arap ülkeleri izledi. 
 
Sektörel dağılıma bakıldığında çocuk yaşta çalıştırılanların yüzde 79’u tarım sektöründe, yüzde 17,2 oranında hizmet sektöründe ve yüzde 11,9 oranında sanayi kolunda bulunuyor.
 
Çocuk yaşta çalıştırılmayı temel politika alanlarından biri olarak gören ILO, 2025 hedefine yönelik politika ve programlara ilişkin raporunda, çocuk yaşta çalıştırılmaya ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar, sosyal koruma, eğitim ve insana yakışır iş olanaklarıyla sonlandırılacağına işaret ediyor. 
 
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yapılan, 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi'ne göre ise, Türkiye'de 893 bin çocuk ekonomik faaliyetteydi. 
 
Öte yandan Türkiye ise, çocuk yaşta çalıştırılmayı ortadan kaldırmak için 2018'i "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan etmişti.