Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi dinamitleniyor!

  • 10:34 4 Mart 2018
  • Ekoloji

 

ORDU - Mahkeme kararına rağmen yapımına devam edilen taşocağı nedeniyle 2 bin yüz yıllık Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi dinamitle patlatılıyor. 
 
Ordu'da 2016 yılında arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan 2 bin yüz yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi dinamitle patlatılarak yok ediliyor. Kurul Kalesi heykelin bulunmasından sonra Karadeniz'de en çok ziyaret edilen antik yerleşimlerden biri haline geldi. Ancak tarihi kalenin Boyadı Mahallesi'ne bakan yüzünde açılan taşocağı hem kaleyi heyelan tehlikesi ile karşı karşıya getirmiş hem de kültürel ve doğal dokunun bozulan görüntüsü tepkilere neden olmuştu. Basında da haberlerin yer almasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazı ile Danıştay, Ordu İdare Mahkemesi'nin daha önce taşocağı açılmasını uygun bulan kararını iptal edince taşocağının yasal dayanağı kalmadı. 
 
Ordu İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişinin 15.06.2012 tarihli raporunda da; "Kale surlarını destekleyen kayalık alanların ocağa dönüştürülmesi halinde savunma görevi gören kayalıkların zarar görmesine hatta kale yerleşiminin de tamamen ortadan kalkmasına yol açacağı düşünülmektedir" denildi. Duruma tepki gösteren Ordu Çevre Derneği üyeleri, mahkeme kararına rağmen dinamitle patlamaların yapılmasını ve Ordu Müzesi ile Kurul Kalesi Bilimsel kazı heyetinin bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.
 
Kaya mezarları ve doğal dokunun bozulduğu alan dinamitlerle dümdüz edildi. Geçen yıl çekilen fotoğraflarda görülen kaya mezarı oluşumlarının tamamı yok edildi.