SES: 14 Mart Tıp Bayramı'nda vaat değil çözüm istiyoruz

  • 12:30 14 Mart 2019
  • Emek/Ekonomi
ANKARA - 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir dizi sorunla karşıladıklarını belirten SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "Bu 14 Mart'ta vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz" dedi.   
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle SES Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.  MYK üyelerinin katıldığı toplantıda "Taleplerimizde Israrlı mücadelemizde kararlıyız" pankartı asıldı. Sendika adına açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu. 
 
'Siyasi iktidarın vaatleri ortada'
 
İktidarın sağlıkta uyguladığı dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kıldığını belirten Gönül, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar, hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmayacak…Sonra o vaatleri yeniden kullanılmak üzere bir kenara kaldıracaklar. Her 14 Mart'ta ve seçim dönemlerinde siyasi iktidarın vaatleri ortada" ifadelerini kullandı. 
 
'Bir dizi sorunla 14 Mart'ı karşılıyoruz'
 
İş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçiminin yaygınlaştığını, KHK ve YDK'lar aracılığıyla ihraçların  iş güvencesine yönelik saldırıları da arttırdığını  kaydeden Gönül, güvenlik soruşturmaları ile yeni bir boyut kazanan güvencesizliğin, çalışma ve eğitim hakkını gaspettiğini söyledi. Gönül, "Sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik sürdürülen dönüşüm programları toplum sağlığını ve sosyal hizmet sunumunu olumsuz etkilerken, mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet ve intiharlar artmakta. Çalışırken ve emeklilikte aldığımız ücretler açlık sınırının altında yaşamımızı sürdürmemize neden olmakta,ve benzeri bir dizi sorunumuz ile birlikte bu 14 Mart'ı karşılıyoruz" dedi. 
 
'Oyalanmayı kabul etmiyor çözüm istiyoruz'
 
Her seçimde, yetki dönemlerinde, sağlık ve sosyal hizmet alanını ilgilendiren önemli günlerde siyasi iktidarın, yanına yandaş sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini boş vaatlerle oyalamaya çalıştığına dikkat çeken Gönül, "Bu 14 Mart'ta vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz" diye konuştu. 
 
'Gerçek sendika gerçek toplu sözleşme' şiarı
 
Sorunların bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde 14 Mart Sağlık Haftasını mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerin elde edilmesi yönünde kararlılıklarını  ifade edeceği ve bunun startını verecekleri bir gün olacağını ifade eden Gönül, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik belirledikleri talepleri elde etmek için göstermiş olduğu kararlılığı ve oluşturulan kamuoyu ile bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek, 2020-2021 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme sürecine de 'Gerçek sendika ile gerçek toplu sözleşme' şiarıyla dahil olacağız" şeklinde konuştu. 
 
Gönül, 2019 yılı TİS görüşmelerinin krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiği bir dönemde gerçekleşecek olmasının; aynı zamanda 2019 yılının sadece kamu emekçileri için değil birçok işçi kesimi açısından da TİS görüşmelerinin olacağı bir yıl olacağını belirterek,  emekçilerin krize karşı mücadelesinde çok daha önemli hale geleceğini ifade etti. 
 
Gönül, sağlık emekçileri olarak taleplerini ise şöyle sıraladı:
 
"* Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi ve güvenlik soruşturmalarının iptal edilmesi
 
* Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
 
* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'den başlayarak kademeli olarak arttırılması,
 
*Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçilere geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmesi gelmektedir. 
 
* Bu güne kadar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları tespit edip, onlarla birlikte oluşturduğumuz talepleri elde etmek için yoğun bir mücadele programını hayata geçirdik ve taleplerimizi elde edene kadar da mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz."
 
Emekçiler 11 Mayıs'ta Ankara'da olacak 
 
Yürütmekte oldukları  fiili hizmet süresi zammı ve ek göstergelerin yükseltilmesi mücadelesinin yanına ücretlerin iyileştirilmesi talebini de ekleyen Gönül, en düşük sağlık ve sosyal hizmet emekçisi temel ücretinin TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı olan 6 bin 500 lira olması için 1 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında yerellerde eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı. Gönül, son olarak da 11 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek bir buluşma ile taleplerini kamuoyuna duyuracakları bilgisini paylaştı.