İstihdam düşüşünde en fazla kadınlar etkileniyor

  • 13:10 20 Nisan 2019
  • Emek/Ekonomi
HABER MERKEZİ - İstihdam kaybından en çok etkilenen kadınlar olurken, OECD’in raporunda da, üye ülkeler arasında kadın istihdamının son bir yıl içinde düştüğü üç ülkeden birinin Türkiye olduğu belirtildi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) çalışma hayatıyla ilgili verileri son dönemdeki istihdam kaybından en çok etkilenenlerin kadınlar olduğunu ortaya koyuyor. Euronews’in haberine göre, OECD’nin istihdam raporuna göre, üye ülkeler arasında kadın istihdamının son bir yıl içinde düştüğü üç ülkeden biri Türkiye oldu.
 
Rapora göre Türkiye’de 2017 yılının son çeyreğinde istihdama katılım oranı kadınlarda yüzde 33 iken, 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 32,8’e düştü. Şili’de de bu oran yüzde 53,2’den yüzde 53,1’e Estonya’da yüzde 72,6’dan yüzde 71,8’e geriledi. OECD’nin diğer ülkelerinde ise kadın istihdamı arttı.
 
Bu verilere göre Türkiye, kadınların istihdama katılım oranında 36 üye ülke içinde en son sıradaki yerini korudu. İsviçre’de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 76 olduğu ve OECD içinde bu ortalamanın yüzde 61, AB içinde yüzde 63 olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de kadınların istihdama katılımındaki düşük oran özellikle dikkati çekiyor.
 
Yetersiz kadın olan kadın istihdamı 461 bin daha azaldı
 
TÜİK verilerine göre, yapılan bir araştırmada 2019 yılı Ocak ayında, 15 yaş ve daha yukarı yaştaki 30 milyon 865 bin kadının sadece 8 milyon 661 bini çalışma imkanı buldu. Bir diğer ifadeyle çalışma çağındaki kadınların sadece yüzde 28,1’i çalışabildi. Ocak ayı itibarıyla 9 aylık dönemde zaten yetersiz olan kadın istihdamı 461 bin daha azaldı, kadınlarda işsiz sayısı ise 433 bin arttı. Nisan 2018’de kadınlarda 1 milyon 281 bin işsiz sayısı, 2019 Ocak ayında 1 milyon 714 bine yükseldi. İşsiz sayısı yüzde 33,8 arttı.
 
Kadınların yüzde 20,9’u ücretsiz ev emekçisi 
 
Araştırmada çıkan bir diğer sonuca göre, çalışan kadınların yüzde 20,9’u ücret almıyor. Yani 8 milyon 661 bin çalışan kadının 1 milyon 807 bini ücretsiz ev emekçisi konumunda.
 
Çalışan kadın sayısı 5 milyon 922 bin
 
Ücretli ve yevmiyeli çalışan kadın sayısı sadece 5 milyon 922 bin iken, işveren kadın sayısı 128 bini, kendi hesabına çalışan kadın sayısı ise 804 bini ancak buluyor. Oysa işveren sayısı erkeklerde 1 milyon 75 bine, kendi hesabına çalışan sayısı 3 milyon 884 bine, ücretli veya yevmiyeli çalışan erkek sayısı 12 milyon 784 bine ulaşırken ücretsiz ev emekçisi konumunda erkek sayısı 754 binde kalıyor. Bir diğer ifadeyle 18 milyon 496 bini bulan çalışan erkeklerin sadece yüzde 4,1’i ücretsiz ev emekçisi konumunda.
 
250 bin kadının iş bulma ümidi kalmadı
 
İş aramayıp çalışmaya hazır kadın sayısı 1 milyon 360 binde, iş bulma ümidi olmayan kadın sayısı 250 binde, mevsimlik çalıştığı, ev emekçisi, öğrenci, emekli veya çalışamaz olduğu halde iş bulsa işbaşı yapmaya hazır kadın sayısı 1 milyon 110 binde, mevsimlik çalışan kadın sayısı 104 binde, eğitim ve öğretimde olan kadın sayısı 2 milyon 356 binde, emekli olan kadın sayısı 1 milyon 251 binde kaldı.
 
2 milyon 651 kadın çalışamaz durumda
 
11 milyon 312 bin kadın da ev emekçisi olduğu için iş gücüne dahil edilmedi. 2 milyon 651 bin kadın da çalışamaz halde bulunuyor. 1 milyon 456 bin kadın ise ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler yüzünden iş aramayan ve iş başı yapmaya da hazır olmayan kadınlardan oluşuyor.
 
Ocak ayında kadınlarda işsiz sayısı 1 milyon 714 bin 
 
2019 Ocak ayında kadınlarda işsiz sayısı 1 milyon 714 bin, işsizlik oranı ise yüzde 16,5 düzeyindeydi. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da dahil edildiğinde kadınlarda işsiz sayısı 1 milyon 714 binden 3 milyon 74 bine çıkıyor. Bu durumda da kadınlarda işsizlik oranı yüzde 26,2’ye yükseliyor.