DİSK, TMMOB ve KESK ' ten ortak açıklama: TTB’ye yönelik cezalar bir utanç vesikasıdır

  • 15:09 6 Mayıs 2019
  • Emek/Ekonomi
ANKARA - DİSK, TMMOB ve KESK  TTB Merkez üyelerine yönelik hapis cezalarına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, TTB’ye yönelik cezaların hukuk açısından bir utanç vesikası olarak tarihe geçildiğini belirterek, mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi iktidarın güdümünde olduğunu bir kez daha görüldüğü belirtildi. 
 
Türk Tabipler Birliği tarafından  “Savaş bir halk sorunudur”  başlıklı basın açıklaması sebebiyle  TTB Merkez Konsey üyesi 11 kişi hakkında açılan davada  11 TTB üyesi  11 ay ceza aldı. TTB Merkez üyelerine ilişkin Türk Mühendis ve Mimarlar Odağı (TMMOB), Türkiye Devrimci  İşçi Sendikaları Konfederasyonu  (DİSK) ve Kamu Emekçiler Sendikası (KESK) ortak bir yazılı açıklama yayınladı. 
 
‘Savaşı ve şiddeti politikası haline getiren siyasi iktidardır’
 
Hapis cezalarını kınadıkları belirtilen ortak açıklamada, verilen cezanın  11 TTB üyesine değil, Türkiye’de barıştan, kardeşlikten  yana tüm toplumsal kesimlere verildiği ifade edilerek, “Bizler bugün sadece arkadaşlarımızın haksız yere cezalandırılmasının üzüntüsünü değil, barış talebinin mahkemeler tarafından bir suç olarak görülmesinin utancını da yaşıyoruz. Bu utancı yaratan, savaşı ve şiddeti kendisine politika malzemesi yapan siyasi iktidar ve o siyasi iktidarın güdümünde hareket eden yargı kurumlarıdır” denildi.  
 
‘Düşman politikalarına karşı kardeşliği savunuyoruz’
 
TTB'nin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kamunun genel çıkarlarını ve halkın sağlığını korumak TTB’nin temel görevi ve sorumluluğu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğini merkezine alarak yaptığı tüm açıklama ve uyarılar toplumun çıkarını ve halkın sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Çatışmalarda hayatını ve sağlığını kaybedenlerin acıları başta olmak üzere, savaşların ne denli yıkıcı insani ve toplumsal sonuçları olduğunu bu coğrafyada yaşayan hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu nedenle bizler emek ve meslek örgütleri olarak savaşa karşı barışı, düşmanlık politikalarına karşı kardeşliği savunuyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin gereğini yerine getiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. 
 
‘Cezaların verilmesi tamamen siyasi bir karardır’
 
Mahkeme heyetinin hukuki ve insani değil, tamamıyla siyasi bir kararla arkadaşlarının cezalandırıldığı kaydedilen açıklamada, “Çünkü bu dava en başından itibaren bizzat siyasi iktidar tarafından yönlendirilmiş ve kullanılmıştır. Siyasi iktidar, Türk Tabipleri Birliği’nin tümüyle barışçıl olan açıklamasını, toplumu kutuplaştırmanın, o dönemde kurduğu ittifakı güçlendirmenin, barış yanlısı kesimleri susturmanın bir aracı olarak kullanmıştır. Sadece bu kadar da değil, siyasi iktidar bu açıklamayı aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmek için de bir fırsat olarak görmüştür”  diye belirtildi. 
 
Açıklamada son olarak şöyle denildi: 
 
 “Siyasi iktidarın hedef gösteren açıklamaları sonrasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava süreci, ülkemiz demokrasisi ve hukuku açısından bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi iktidarın güdümünde olduğunu bir kez daha açık biçimde göstermiştir. Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar yanında olmaktan gurur ve onur duyduğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile dayanışmamızı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”