KESK’li emekçiler 24 Mayıs’ta Çalışma Bakanlığı önünde taleplerini haykıracak

  • 09:08 17 Mayıs 2019
  • Emek/Ekonomi
Dilan Babat
 
ANKARA - KESK’in “Güvencesizliğe son güvenceli iş güvenceli haktır” kampanyası 24 Mayıs’ta Çalışma Bakanlığı önünde son bulacak. Eylemlerine çağrı yapan KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, “Üç maymunu oynayan, işçilerin ve emekçilerin sesini duymayan Çalışma Bakanı’na sessimizi en yakın şekilde duyurmaya kararlıyız” dedi.   
 
“Güvencesizliğe son güvenceli iş güvenceli haktır” kampanyası ile güvencesizliğe ve emek sömürüsüne karşı kampanya başlatan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bir aydır yürüttüğü  kampanyanın finalini, 24 Mayıs’ta Çalışma Bakanlığı önünde yapacak. Birçok bölgeden emekçinin katılımıyla bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak ve talepler dile getirilecek. 
 
‘İş güvencesine sahip çıktığımızı göstereceğiz’ 
 
KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, AKP’nin yeni rejime geçmesiyle birlikte emek sömürüsünün yoğun olarak hissedildiğini belirterek, özellikle Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde birçok kamu emekçisinin hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını hatırlattı. AKP’nin yok etmeye çalıştığı bir ortamda iş güvencelerine sahip çıktıklarını belirten Gülistan, “Hem ihraç edilen arkadaşlarımızın işe iade edilmesi hem de kamuda yaygınlaştırılan ve bugün pamuk ipliğine bağlı bir iş güvencesi durumu söz konusuyken, iş güvencemizi ihraç edilen arkadaşlarımız ile birlikte savunmak için Çalışma Bakanlığı önünde olacağız” dedi. 
 
‘Yaşam hakkı da insanların elinden alınmış durumda’ 
 
İş güvencesinin tamamen iktidarın elinde olduğuna dikkat çeken Gülistan, “Bugün güvence demek, sadece iş güvencesi değil çünkü birçok haktan men edilmiş bir durumdayız” diye vurguladı. İnsanların yaşam başta olmak üzere düşünce ve örgütlenme haklarının ellerinden alındığını ifade eden Gülistan, kamuda yaygınlaşan güvencesizliğe karşı Ankara’da bu talebi yükseltme amacıyla emekçilerle birlikte olacaklarına işaret etti. 
 
‘Her sessizlik yeni bir hak gaspını getirecek’
 
Emekçilerin hak taleplerine karşı iktidarın ciddi saldırılarına maruz kaldıklarını kaydeden Gülistan, en son Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) “fili hizmet zammı” için yaptığı eyleme yönelik polis saldırısını anımsattı. Gülistan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz biliyoruz ki bu saldırıların amacı emekçilerin ve bu toplumda olan herkesin taleplerinin önüne engel koymak. Tek adam rejimine uygun bir saldırı biçimi. Bu saldırıların hiç biri emekçilerin iş taleplerine, kendi geleceklerine, güvencelerinin önüne engel olmayacaktır. Artık sözün bittiği, pratiğe geçilmesi gereken bir süreçteyiz. Ülkede her gün yeni bir hukuksuzluk, şiddet, istismar vakası yaşanıyor. Biz emekçiler bugün toplumun bütün sorunlarına sahip çıkmakla birlikte aynı zamanda iş yerlerimizde dünden bugüne sahip çıktığımız talepleri haykırmak durumundayız. Çünkü biliyoruz ki her sessizlik yeni bir hak gaspını getirecek.”
 
‘Güvencesizliği kadın emeğinden başlatıyorlar’ 
 
Kamuda güvencesizliğe en fazla kadınların maruz kaldığının altını çizen Gülistan, kamuda eril mekanizmaların çok güçlü olması ve iktidarın var olan politikaları ile kadınların güvencesizliği daha fazla yaşadığını dile getirdi. Güvencesizliğin yaygınlaşması ile birlikte iktidarın kadın emeğine sığınacağına dikkat çeken Gülistan, “Kamuda bunu esneklik formülü ile çıkarılan yasalarla çok fazla gördük. Kadınların ev içerisindeki işlerini aksatmadan yerine getirebilmesi kamuda esnek, düşük ücretli ve güvencesiz çalışması sunuluyor. Kadın emeğinden başlanılarak bütün çalışma yaşamı güvencesiz hale getirilmeye çalışılıyor. Burada en çok söz söylemesi gereken kadın emekçiler oluyor. Kadınların yaşadıkları sorunlar mevcut sorunları kat be kat katlarken, güvencesizliğe karşı en çok söz söylemesi gereken onlar. Biz kadın emekçilerin de kendi emeklerine ve kendi kimliklerine sahip çıkacağını biliyoruz. Bugüne kadar tüm mücadelelerde en önde olan kadınlar, iş güvencesi konusunda da en fazla söz söyleyen kesimi olacaklar” ifadelerini kullandı. 
 
‘Üç maymunu oynayan Çalışma Bakanı’na sesimizi duyuracağız’
 
24 Mayıs’ta Çalışma Bakanlığı önünde tüm taleplerini haykıracaklarını yineleyen Gülistan, “Bugün üç maymunu oynayan, işçilerin ve emekçilerin sesini duymayan Çalışma Bakanı’na sessimizi en yakın şekilde duyurmaya kararlıyız. İş güvencesi aynı zaman gelecek hakkı ve örgütlenme hakkını temsil ediyor. Dolayısıyla biz hem örgütlülüğümüze hem de güvencemize, işimize, emeğimize sahip çıkmak kararlılığıyla Ankara’da bir araya geleceğiz”  dedi.