İSİG raporu: Yılın ilk beş ayında 716 işçi yaşamını yitirdi

  • 12:26 10 Haziran 2019
  • Emek/Ekonomi
HABER MERKEZİ - İSİG Meclisi’nin Mayıs Ayı İş Cinayetleri raporuna göre, yılın ilk beş ayında aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplamda 716 işçi yaşamını yitirdi. 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Mayıs Ayı İş Cinayetleri Raporu’nu yayınladı. Raporda ilk olarak geçtiğimiz haftalarda İstanbul Beşiktaş’ta Dorock XL’de gişede çalışan biri kadın iki çalışanın mülk sahibi Şahin Şeker tarafından şiddete, hakarete ve tacize maruz bırakıldığı hatırlatıldı. Yine İstanbul’un Silivri ilçesinde çalışırken, meslek hastalığına yakalanmamak için direnen Kale Kayış işçilerinin, işveren Faruk Dağlı tarafından konuşmak için bir restorana çağrıldığı ve burada darp edildiği raporda belirtildi. Darp edilenler arasında bir işçinin 7 aylık bebeğinin de olduğu kaydedildi. 
 
Yüzde 85’ini ulusal ve yerel basından; yüzde 15’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak oluşturulan rapora göre, mayıs ayında en az 163 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Raporda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 5 işçi yaşamını yitirdi. ILO ve WHO verilerine göre, 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” yaşandı. 
 
Raporda son beş aya ilişkin tespit edilen veriler şu şekilde: 
 
“* Nisan ayına dair yeni iş cinayeti bilgileri elimize ulaştı. Bu noktada; Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 127, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi ve Mayıs ayında en az 163 olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk beş ayında en az 716 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 
 
* 163 emekçinin 126’sı ücretli (işçi ve memur), 37’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
 
* Ölenlerin 12’si kadın işçi, 151’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, kimya, eğitim, sağlık ve eğlence işkollarında gerçekleşti. 
 
* Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere dokuz çocuk işçi yaşamını yitirdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya, ağaç, metal ve taşımacılık işkollarında gerçekleşti. 
 
* 6 mülteci ya da göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci ya da göçmen işçilerin 3’ü Suriyeli, 2’si Afganistanlı, 1’i Kolombiyalı.
 
* Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, madencilik, belediye ya da genel işler, ticaret ya da büro, metal, konaklama ya da eğlence, kimya ve sağlık işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 36’sı ücretli. Yüzde 64’ünü oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz.
 
* En fazla ölüm nedenleri trafik ya da servis kazası, ezilme ya da göçük, yüksekten düşme ve zehirlenme ya da boğulma.
 
* Mayıs’ta Türkiye’nin 55 şehrinde ve yurtdışında bir ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, İzmir, Kocaeli, Sivas, Adana, Gaziantep, Kastamonu, Çorum, Erzurum, Konya, Sakarya ve Şırnak’ta yaşandı.
 
* Ölenlerin 5’i (yüzde 3,06) sendikalı işçi, 158 işçi ise (yüzde 96,94) sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir.”