İSİG: 12 kadın ve 14 çocuk yaşamını yitirdi

  • 12:27 7 Eylül 2019
  • Emek/Ekonomi
HABER MERKEZİ - İSİG'in ağustos ayı raporuna göre, 14’ü çocuk, 12’si kadın ve 11’i göçmen olmak üzere 148 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, kadın işçi cinayetleri ise tarım, taşımacılık ve sağlık işkollarında yaşandı. 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), temmuz ayı iş cinayetleri raporunu kamuoyu ile paylaştı. “Ağustos ayı ile beraber ülkemizin dört bir yanından tarım sektöründe iş cinayetleri haberleri gelmeye başladı” denilen raporda, ağustos ayında 41’i ücretli olmak üzere 68 mevsimlik tarım işçisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 
 
‘Kadın tarım işçilerinin ücreti erklerden düşük’
 
Mevsimlik tarım işçisi kadınlara da değinilen raporda, “Tarımda kadın işçiler toplam istihdamın neredeyse yarıdan çoğunu oluşturmaktadır. Kadın tarlada çalışmanın yanı sıra ev içindeki işleri de üstlenmiştir. Ayrıca emeğinin karşılığı olan ücretinin denetimi kendinde değil aile otoritesi olan babaları ya da kocalarındadır. Ücreti erkekten düşüktür. Yine çocuk emeğini de değerlendirirken bu mevcut durumdan ayrı bakamayız” ifadelerine yer verildi. 
 
İSİG’in, yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından,  yüzde 11’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edindiği bilgilere göre hazırlanan raporda şunlar kaydedildi: 
 
"*Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayeti yok. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 'iş kazası sonucu ölüm' karşılığında yaklaşık 6 'meslek hastalığı sonucu ölüm' olmaktadır.
 
*Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 164 işçi, Haziran ayında en az 131 işçi, Temmuz ayında en az 178 işçi ve Ağustos ayında en az 148 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk sekiz ayında en az 1174 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
 
*148 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 29’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
 
*Ölenlerin 12’si kadın işçi, 136’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, taşımacılık ve sağlık işkollarında gerçekleşti.
 
*Yedisi 14 yaş ve altında olmak üzere on dört çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, metal, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti.
 
*11 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci, göçmen işçilerin 9’u Suriyeli, 1’i Polonyalı ve 1’i Ukraynalı.
 
*Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, enerji, madencilik ve konaklama, eğlence işkollarında gerçekleşti. Geçen aylardan farklı olarak tarımda ücretli ölümleri arttı: Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 60’ı ücretli, yüzde 40’ı ise çiftçi.
 
*En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik, servis kazası, ezilme, göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, yüksekten düşme, zehirlenme, boğulma, nesne çarpması, düşmesi ve intihar.
 
*Ağustos’ta Türkiye’nin 52 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Nevşehir, Manisa, İzmir, Mersin, Antalya, Konya, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ta gerçekleşti.
 
*Ölenlerin 2’si sendikalı işçi, 146 işçi ise sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.”