Tarım işçisi kadınları konu alan panel düzenlendi

  • 18:01 20 Ekim 2019
  • Emek/Ekonomi
MERSİN - Mevsimlik tarım işçisi kadınların kayıt dışı ve güvencesiz istihdam biçimine ilişkin panel düzenlendi. Panelde, savaşın ve emek sömürüsünün en çok kadınları etkilediğine dikkat çekilerek, “Savaşa ve kadın emek sömürüsüne karşı sen de ayağa kalk” çağrısında bulunuldu.
 
Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) öncülüğünde mevsimlik tarım işçisi kadınların kayıt dışı ve güvencesiz istihdam biçimine dikkat çekmek üzere Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mersin Şubesi’nde panel düzenlendi. Panelin düzenlendiği salona “Savaşa karşı sen de ayağa kalk” pankartı asıldı. Panelin moderatörlüğünü Yasemin Mirik yaparken konuşmacılar ise Ebru Özel ile Pınar Abdal oldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin İl Eşbaşkanı Zuhal Önen, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Mersin Eşsözcüsü Zahide Yavuz ve sendika üyeleri le çok sayıda kadının katıldığı panelde, Türkiye’nin Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik başlattığı operasyona karşı, “Savaşa ve emek sömürüsüne karşı sen de ayağa kalk” sloganları atılarak, saygı duruşunda bulunuldu. 
 
‘Sömürü bizatihi hükümetler eliyle yapılıyor’
 
Panelde ilk olarak konuşan Ebru Özel, ulusal ve uluslararası alanlarda mücadele yürüten emek, kadın örgütü, sendika ve yazarların mevsimlik tarım işçiliğini savaşın ve göçün bir sonucu olarak değerlendirdiğini belirterek, mevsimlik tarım işçilerinin yüzde yetmişe yakınının 90’lı yıllarda ve yakın zamanda yaşanan çatışmalı ortamdan zorla göçertilen Kürt emekçilerinden oluştuğuna dikkat çekti. Ebru, “Bu işçilerin emeğinin sömürülerek haklarının yasal güvence dışında tutulması ve genelgelere havale edilmesi AKP’nin emeğe bakış açısına uygun olabilir, ama biz bu bakış açısının evrensel düzeyde temel çalışma hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu biliyoruz. Ve bu sömürünün bizatihi hükümetler eliyle nasıl yapıldığını her seferinde teşhir etmek gerekiyor” diye konuştu.
 
‘Savaş ve kadın emeği sömürüsü neden sonuç ilişkisidir’
 
Savaşlardan en çok kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğini gözlemlediklerini belirten Ebru, şöyle devam etti: “Bu gün de hepimizin bildiği gibi küresel güçlerin etkisiyle ülkemiz Ortadoğu savaşının içine sürüklenmek isteniyor. Ve bu savaşın sonucunda da hali hazırdaki emek sömürüsünün kadınlar ve çocuklar için ne kadar derinleşeceğini de biliyoruz. İŞİD‘in kadınları köle pazarlarında nasıl sattığı, kadınlara nasıl işkence ettiği daha dün gibi aklımızda. Bu yüzden kadın emeğinin sömürüsüne karşı tutum alan kadınların aynı şekilde savaşa karşı da tutum alması, yine tarihsel ve insani bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü savaş ve kadın emeğinin sömürüsü bir neden sonuç ilişkisidir.”
 
‘Kadın mevzubahis olunca veriler arasında uçurum farklar oluşuyor’
 
Ardından konuşan Pınar Abdal ise, tarım işçisi kadınların ölüm haberlerinin duyulmasına çokça alışıldığına dikkat çekerek, sorunun çözümü için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Pınar, “Tarım işçisi kadınların ölüm haberlerine çok alışılan bir ülke haline getirildik. Kadınların isimleri olmadığı için hiçbir şekilde görülmüyor. Resmi verilerde biz bu durumu çok açıkça gizlendiğini görüyoruz. Birçok verilerde uçurum farklar var. Bütün emek piyasası için bu böyle. SGK istatistiklerine göre 2012 yılında yaşamını kaybeden 9 kadın var ülkede. Ancak bizim yaptığımız istatistiklerde ve araştırmalarda durum tam tersini söylüyor. 2013 yılında SGK 24 kadın işçinin yaşamını yitirdiğini söylemiş ancak bizim tuttuğumuz verilerde 103 tane kadın yaşamını yitirdiği görülüyor. Kadın mevzubahis olunca bu veriler uçuruma dönüşüyor. Çünkü net olarak şunu söyleyebiliriz ki, bir işçi ne kadar sendikasızsa o denli sağlığı, güvenliği kötüdür ve ölüme o denli yakındır. Çünkü iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin yüzde 99’u sendikasız.  Kadın işçilerine dair söyleyeceğimiz her şey güvencesiz çalışmayı, kayıt dışı çalışmayı ve emek sömürüsünü içermek zorunda. Bunlara bir şey söyleyemediğimiz sürece yasaya güvenmekle ya da bu yasa çıksın demekle hiç biri düzelmeyecek” diye konuştu.
 
Son olarak konuşan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Mersin Eşsözcüsü Zahide Yavuz, tarım işçisi olarak çalıştığı yılları anlatarak, tarım işçisi kadınların maruz kaldığı zorluklara ve saldırılara karşı çözüm önerilerinde bulundu.
 
Panel katılımcıların sorularına verilen cevaplar ardından son buldu.