İSİG mayıs ayı raporu: En az 6 kadın işçi yaşamını yitirdi

  • 14:10 6 Haziran 2020
  • Emek/Ekonomi
HABER MERKEZİ - İSİG Meclisi’nin mayıs ayı iş cinayetleri raporuna göre, 6’sı kadın, 6’sı çocuk olmak üzere toplamada en az 156 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 'Mayıs ayı İş Cinayetleri' raporunu kamuoyu ile paylaştı. “İş Cinayetlerine, İşsizliğe, Açlığa ve Salgına Karşı: Direniş ve Dayanışma Yaşatır” başlığıyla yayınlanan raporda, Mayıs ayında en az 156 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden dokuz gün sonra ‘Covid-19 ve işçi sağlığı taleplerimiz’ konulu bir açıklama yayınlandığı hatırlatıldı.
 
‘Mücadele gücümüzü yükseltebiliriz’
 
Uluslararası sendikal hareketlerin sermayenin ve devletin sorumluluklarını belirtip Covid-19’un işçiler için meslek hastalığı sayılması ile ilgili bir deklerasyon yayınladığının altı çizilen raporda, “İşçilerin ve ailelerinin korunması konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtip en riskli meslek gruplarını sıraladılar. Türkiye’de de sendikalar ve meslek odaları Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı ve diğer işkollarında çalışanlar için iş kazası sayılması gerektiğini belirtip açıklamalarda bulundular, davalar açtılar ve SGK’ya çağrıda bulundular. Ancak bütün bu yapılanlar yetmez. Covid-19’un iş kazası/meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için elbette gerekli hukuki girişimlerde bulunulmalıdır. Ancak bu talebin kabul edilmesi için aktif bir kampanya yürütürsek işçi sınıfının bütünü tarafında özümsenebilir ve bir örgütlenme başlığı olarak alana müdahale etme gücümüzü yükseltebiliriz” diye kaydedildi.
 
‘Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir’
 
Mayıs ayında Covid-19 nedeniyle en az 29 işçinin yaşamını yitirdiğinin kaydedildiği raporda şunlar yer aldı: “Daha fazla kaybettiğimiz arkadaşımız olabilir ancak bilgilere ulaşmak çok zor. Yine bu ölümlerle bağlantılı olarak kaybettiğimiz işçi aileleri de var. Bu anlamda yineleyelim: Gelinen noktada ‘Covid-19 bir işçi  sınıfı hastalığı haline gelmiştir.’ Tespit edebildiğimiz kadarıyla Covid-19 nedenli Mart ayında 14 işçi, Nisan ayında 103 işçi ve Mayıs ayında 29 işçi yaşamını yitirmiştir. Bilim insanlarının açıklamaları Covid-19’un muhtemelen aşı bulununcaya kadar (bir yıl) hayatımızda önemli bir belirleyen olacağını göstermektedir. Bu noktada bugüne kadar yaptıklarımızın değerlendirilmesi önümüzdeki süreç pratiği için önemlidir.”
 
Raporun devamında,  “Unutmamamız gereken bazı hususlar var: Birinci olarak Covid-19 salgını devam ediyor, salgına yakalananların ve ölenlerin sayısı düşse de bu süreç bitmiş, yokmuş, ölümler yaşanmamış, hastalığa kapılma durumu yokmuş gibi davranamayız. İkinci olarak nasıl Covid-19 işçi sınıfı hastalığı haline geldiyse tüm ekonomik yükü de işçi sınıfına yüklenmektedir. Bunun bir sonucu olarak işsizlik, açlık, güvencesiz çalıştırma koşullarının derinleştirilmesi, iş cinayetlerinin farklı nedenlerinin artması gözükecektir, tabi karşı koyuşlar da. Bu dönemim özsavunma eylemlerini de gerek dünya gerek Türkiye ölçeğindeki pratiklerden süzebilmeli ve öngörebilmeliyiz. Özellikle kadın, yaşlı, çocuk ve göçmen/mülteci işçilere dönük korunma politikaları önermeliyiz” dedi.
 
Raporda,  mayıs ayında yaşamını yitirenlere dair derlenenler şu şekilde sıralandı: 
 
“* 156 emekçinin 113’ü ücretli (işçi ve memur), 43’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
 
* Ölenlerin 6’sı kadın işçi, 150’si erkek işçi. Kadın iş cinayetleri tarım, gıda, tekstil ve metal işkollarında gerçekleşti.
 
* Altı çocuk işçi yaşamını yitirdi. Çocuk iş cinayetleri tarım işkolunda gerçekleşti. 
 
* Ölenlerin yaş ortalamasına baktığımızda: Kendi nam ve hesabına çalışanlar (çiftçi ve esnaf) 50 yaş, ücretliler (işçi ve memur) 41 yaş.
 
* 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 59 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, tekstil, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri.
 
* 14 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. 6’sı Afganistanlı, 5’i Suriyeli, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Gürcistanlı ve 1’i Iraklı.
 
* Ölen işçilerin 2’si sendikalı. Sendikalı işçiler cam ve belediye işkollarında çalışıyordu.
 
* Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, metal, sağlık ve tekstil işkollarında gerçekleşti.
 
* En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, şiddet, patlama/yanma, intihar ve elektrik çarpması.”