'OHAL, iş cinayetlerini yüzde 10 arttırdı'

  • 14:13 11 Ocak 2018
  • Emek/Ekonomi

 

İSTANBUL - İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu'nun açıkladığı hak ihlalleri verilerine göre, OHAL döneminde iş cinayetleri yüzde 10 arttı.
 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu Taksim'de düzenledikleri basın toplantısında çalışma yaşamındaki hak ihlalleri raporunu açıkladı. Komisyon adına açıklamayı yapan Hüseyin Aygül,  sözlerine "İşimize geri dönmek istiyoruz"  talebiyle 308 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumunu hatırlatarak kamu emekçilerinin işlerinin geri verilmesini istedi. 
 
'Açlık sınırında bir yaşam'
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın işçilerden "fedakarlık" istediğine dair söylemlerine işaret eden Hüseyin, bu fedakarlığın işverenler kan, işçilere ise yoğun emek sömürüsü, sendikasız, sigortasız, kadrosuz, açlık sınırında bir yaşam getirdiğini ifade etti. OHAL ilanı ardından çalışma yaşamında meydana gelen hak ihlallerine dikkat çeken Hüseyin,  "Kayyım atanan 94 belediyenin çok sayıda çalışanı bu dönemde gerekçe gösterilmeden işinden edildi" diye belirtti. 
 
'Meslek hastalıklarından 12 bin işçi yaşamını yitirdi'
 
Meslek hastalıkları verilerinin tutulmasının güç olduğu Türkiye'de ILO verileri baz alındığında 2017 yılında Türkiye'de işle ilgili hastalıklardan 12 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Hüseyin,  verileri şöyle dile getirdi: "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre 2002 yılından bu yana en az 20 bin 500 işçi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında bu say 155 oldu. 2017 yılı toplamında; 116'sı kadın, bin 890'ı erkek, 18'i 15 yaş altında olmak üzere 60'ı çocuk, çoğunluğu Suriyeli 88'i göçmen/ mülteci olmak üzere en az 2 bin 6 işçi yaşamını yitirdi." 
 
'İşçiler hakları savunamaz hale geldi'
 
Yine İSİG Meclisi verilerine göre OHAL döneminde iş cinayetlerinde yüzde 10 artış yaşandığını aktaran Hüseyin,  "Söz konusu durumun OHAL/KHK rejimiyle örgütlü işçilerin bile haklarını savunamaz hale getirilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Soma'da, Ermenek'te kamu görevlileri yargılanmadı. Torunlar Center'de tutuklu sanık kalmadığı gibi patrona yapılan bir törenle ödül verildi" şeklinde konuştu.
 
'Takipçisi olacağız'
 
Hüseyin son olarak şöyle dedi: "İş cinayetleri başta olmak üzere çalışma yaşamının çözüm bekleyen pek çok sorununun çözümü için; iş güvenliği önlemlerinin alınması ile faillerin ve sorumluların yargılanması, esnek güvencesiz kadrosuz çalışmaya son verilmesi, taşeronluk sisteminin ortadan kaldırılması yanında çalışma hayatını düzenleyen uluslar arası sözleşmelerin iş, insanca yaşanacak ücret, "iş kazalarına" ve işsizliğe karşı korunma ile ilgili hükümlerini yerine getirmesi için TBMM'yi, Hükümeti ve Çalışma Bakanlığım sorumluluğa çağırıyor, çalışma yaşamında sorunların artmasına neden olan OHAL'in kaldırılmasını istiyor ve sorunların takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."