‘Şiddet tehdidi sağlık çalışanlarının psikolojisini etkiliyor’

  • 09:06 11 Ocak 2019
  • Emek/Ekonomi
VAN - AKP’nin “sağlıkta dönüşüm” politikaları ile piyasalaşma ve hastayı müşteri olarak görme anlayışının şiddete yol açtığını belirten SES Van Şube Eşbaşkanı Fatma Arslan, sağlık emekçilerinin şiddet tehdidi altında çalıştığını ve bunun psikolojilerine de yansıdığını dile getirdi.
 
AKP Hükümeti’nin 2002 yılında uygulamaya koyduğu “sağlıkta dönüşüm” programına dair tartışmalar devam ederken, bu süre içinde sağlık çalışanlarına yönelik cinayetlere kadar uzanan şiddet eylemleri gerçekleşti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde sağlıkta şiddete karşı eylemler yapılırken, Meclis’e sürekli uyarılar yapıldı. Son olarak Kasım ayında Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hekimler tarafından tepkiyle karşılandı. 
 
‘Sağlık emekçilerinin psikolojisini etkiliyor’
 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES) Van Şube Eşbaşkanı Fatma Arslan, sağlık emekçilerinin artık rahat ve huzurlu bir şekilde çalışamadığını belirterek, yaşanan şiddet olaylarının sağlık emekçilerine yansımalarını anlattı. Sağlıkta piyasalaşma, hastayı müşteri gibi görme anlayışının farklı eğilimlere yol açtığını ve artık sağlık çalışanlarının şiddet tehdidi altında olduğunu kaydeden Fatma, yaşananların sağlık emekçilerinin psikolojine yansıdığını vurguladı.
 
Sağlıkta şiddete karşı yıllardır mücadele verdiklerini ve talepleri Meclis’e ulaşmasına rağmen yasal bir düzenlemenin getirilmediğini kaydeden Fatma, “Halkla bir araya gelip bu sorunu çözmeliyiz. Şiddet uygulayanları ve meşrulaştıranları sürekli deşifre edeceğiz” diye konuştu. 
 
‘Caydırıcı cezalar verilmeli’
 
Sağlık emekçilerine yönelik saldırılarda hatta gerçekleşen cinayetlerde caydırıcı ceza olmadığını belirten Fatma, şöyle dedi: “Şiddeti, ölümleri normal görmek mümkün değil bunu kanıksamak da mümkün değil. Sağlık emekçileri de şiddet tehdidi ve bu psikoloji ile iyi hizmet veremez. Sağlık alanı politik şovlara kurban ediliyor. Halkın, sağlık çalışanlarını anlayan bir noktada yaklaşmasıyla bu sorun çözülebilir. Meclis’te kabul edilen torba yasa şiddeti önlemek bir yana sağlık çalışanlarını büyük felaketlerle yüz yüze bırakacak şekilde ucube bir yasa olarak çıktı. Bununla ilgili birçok olay da gerçekleşti. Hekimi kendi işinden eden, sağlık çalışanlarını görmezden gelen bir yasa ile yine bir şov yapılmaya başlandı. Sağlıkta şiddet yasasının gerçekten caydırıcı özelikte olacak şekilde çıkarılması ve şiddete sürükleyen politikalara son verilmesi gerekiyor.” 
 
Fatma, SES olarak şiddete karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.