'Toplumsal çürüme ve baskıya intiharla değil mücadele ile cevap olmalıyız'

  • 09:11 27 Şubat 2020
  • Güncel
MARDİN - Türkiye’de artan savaş, kutuplaşma, baskı, ekonomik kriz gibi intihara yol açan birçok etkenin olduğunu belirten psikolog Beritan Güneş, koruyucu önlemler alınmazsa gelecek yıllarda vakaların artacağını söyledi. Beritan ayrıca, “Toplumsal yozlaşmaya, ekonomik çöküşe, artan baskılara intiharla değil mücadele ile cevap olmalıyız" dedi.
 
Ekonomik kriz ve artan toplumsal kaos nedeniyle Türkiye'de son bir hafta içerisinde 7 kişi intihar etti. Aralarında üniversite öğrencisi, öğretmen, kamyon şoförü ve fabrika çalışanı gibi her kesimden yeni kişiler ekleniyor. İntiharların bireysel olmadığını ifaden eden psikologlar ise toplumsal yozlaşma sonucu oluşan intiharların önüne geçilmediği taktirde daha da artacağı uyarısında bulundu. Son bir ay içerisinde gerçekleşen intiharları psikolog Beritan Güneş değerlendirdi. 
 
'İntihar psikolojik bunalımdan öte sosyolojik bir durumdur'
 
İntiharın kısaca tanımını yapan Beritan, bu durumun psikolojik ya da bireysel bir kavram olmaktan öte sosyolojik bir olay olduğunu söyledi. İntiharın toplum ve çevresel koşullardan koparılamayacağını belirten Beritan, "Durkheim intiharı üçe ayırır ve bunlardan biride Anomik (Anomic) intiharlardır, toplumsal bunalımların sebep olduğu intiharlar. Bir bireyin hayatına son vermesine psikolojik rahatsızlıklara ilişkisi olduğu gibi, hızlı bireyselleşmenin, tüketim kültürünün yarattığı tatminsizliklerin, toplum tarafından yeterli görülmeme, izolasyonun, toplumsal ve ekonomik çöküşlerin, temel ihtiyaçları karşılayamamasının sebep olduğunu söyleyebiliriz. İntiharla en çok korelasyonu olan psikolojik rahatsızlık, depresyon olarak tahmin edilmektedir ve depresyon bahsettiğin etmenlerle yakın ilişki içerisindedir" dedi.
 
'Son süreçte yaşanan intiharlar için psikolojik analize gerek yok'
 
Hem günümüz Türkiyesi için hem de Türkiye ile benzer süreçler yaşamış olan diğer ülkeler için sosyo-ekonomik çöküşlerin sebep olduğunu gösteren verilerin olduğunu ifade eden Beritan, bu verilerde psikolojik analize gerek olmadığını söyledi. Beritan, "İntihar eden çoğu kişi sebebini zaten çok açıkça ifade ediyor. Örneğin kendini kamyonetine asan kamyon şoförünün intiharının ekonomik sebeplerden kaynaklandığını, Gaziantep Müzesi’nde çalışan arkelog kadının mobbing sebebiyle intihar ettiğini, ‘1 TL ile karnımı nasıl doyururum’ diye soran öğrencinin, mezun olduktan sonra uzun süre iş bulamayan, bütün emeği elinden alındıktan sonra intihar eden insanları veya ihraç edilip çocuklarının ihtiyacını karşılamadığı için intihar eden ebeveynleri görüyoruz. Bu intiharların sosyal ve ekonomik sebeplerini bireyler çok açık ifade ediyorlar. Dolayısıyla ekstra bir yoruma gerek kalmadan eylemin kendisi sistem eleştirisini vererek bu sistemde yaşamanın çok zor olduğunu ve böyle devam edemeyeceğini söylemiş olmuyor mu?" diye sordu. 
 
'Önlem alınmazsa gelecek yıllarda daha da artacak’ 
 
İntiharların ileride daha da artacağına işaret eden Beritan, korucuyu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Beritan, "İnsan psikolojisi, içinde yaşadığı çevreden, toplumdan, toplumun normlarından kendi psikolojik esnekliğinden, sorunlar karşısında mücadele etme ve çözümler üretme becerisinden etkilenir. Elbette Türkiye'de artan savaşın, kutuplaşmanın, çöken ekonominin getirdiği zor şartların intiharları arttıracağını biliyoruz. Gelecek seneler için tahmini intihar rakamlarında da artış bekleniyor. Fakat aynı zamanda biliyoruz ki intihar önlenebilecek bir davranıştır. En başta yaşam ve özgürlük hakkı olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek barınma ve toplumsal hizmetlerin de içinde olduğu  sağlık ve esenliğe uygun onurlu bir yaşama kavuşma, hak ve adaletten eşit olarak yararlanma, din, vicdan ve ifade özgürlüğü gibi insani hakları için ortam hazırlamak başta olmak üzere İnsan Hakları Bildirgesi’nde yazan tüm hak ve ilkelere uyulması için yasa koyucu ve uygulayıcıların harekete geçmesi gerekmektedir" sözlerini kullandı.
 
'Baskılara intihar ile değil mücadele ile cevap olmalıyız'
 
İntiharı önlemenin başında bu korucuyu önlemlerin geldiğini dile getiren Beritan, "İntihar düşüncesi olan ve/veya zor şartlara, hak ihlallerine, ekonomik buhranlarla maruz bırakılmış baş etmek için intiharı değil harekete geçmeyi ve ses çıkarmayı sorunun çözümü için daha yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Her ne sebeple olursa olsun bireylerin ölmesini, zarar görmesini kabul etmiyoruz. Toplumsal yozlaşmaya, ekonomik çöküşe, artan baskılara intiharla değil mücadele ile cevap olmalıyız" dedi.