ÖHD ve Van Barosu: Mahpusların yaşam hakkı büyük risk altındadır

  • 14:32 5 Nisan 2020
  • Güncel
VAN - ÖHD ve Van Barosu cezaevi komisyonlarının kentteki cezaevlerinde yaptıkları gözlemleri paylaştıkları raporda, “Doluluk oranları, hijyen imkanlarından, koruyucu malzemelerden yoksunluk, sağlık ve tedavi imkanlarına erişememe sebebiyle mahpusların yaşam hakkı büyük bir risk altındadır” denildi.
 
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Van Barosu Cezaevi Komisyonu, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Van T Tipi, Van F Tipi ve Van M Tipi cezaevlerine yaptıkları ziyaretlerin ardından hazırladıkları raporu paylaştı. Kurumların sosyal medya hesabından paylaşılan raporda, komisyonların gözlem ve önerileri yer aldı.
 
Komisyonların raporunda yer alan tespitler şöyle sıralandı:
 
“* Genel itibariyle cezaevi idareleri tarafından mahpuslara sadece maske verildiği, bunun dışında dezenfektan, eldiven, temizlik malzemesi gibi malzemelerin verilmediği, mahpusların dezenfektan ihtiyaçlarını kantinden kendi imkanları ile dahi karşılayamadıkları, koğuşların yaklaşık olarak haftada bir defa dezenfekte edildiği,
 
* Elektrik ve su kullanımlarının, temel gıda ihtiyaçlarının mahpuslara ücretsiz sağlanmadığı, sadece sıcak su kullanımının daha önce sınırlı miktarda iken şimdi kotasız hale getirildiği,
 
* Mahpusların aile görüşlerinde ve sosyal faaliyetlerinde getirilen kısıtlamaların halen devam ettiği, telefon ile görüş haklarının haftada 20 dakikaya çıkarıldığı ancak mahpusların telefon görüşmesi için odalardan çıkarıldıklarında kendilerine elle üst araması yapıldığı,
 
* Mahpusların dışardan gelen eşya ve kitaplarının kendilerine verilmediği,
 
* Mahpusların sağlık hakkına erişimlerinin sınırlandırıldığı, çok acil durumlar dışında revire götürülmedikleri,
 
* Cezaevi içerisinde mahpusların kaldığı bölümde görev yapan personel ile x-ray ve dışında görev yapan personelin birbirinden ayrıldığı, personel geçişinin engellendiği,
 
* Mahpusların kaldığı bölümlerde görev yapan personelin izole edilerek mesai saati dışında da aile ve sosyal temaslarının sınırlandırıldığı, ancak mesai saati dışında gerçekleştirilen sınırlamaların nasıl denetlendiği ile ilgili tarafımızca herhangi bilgi edinilemediği,
 
* Hastaneye götürülmek durumunda olan mahpusların hastane dönüşü 14 gün süresince tekli odalara alındıkları,
 
* Bütün infaz koruma memurlarının maske takmasının zorunlu kılındığı ancak ziyaret kabuldeki memurlar, x-raydeki askerler de dahil olmak üzere cezaevinde görev yapan tüm personelin sürekli yan yana ve temas halinde olduğu,
 
* Cezaevlerinde gerçekleştirilen sayım ve aramaların normal seyrinde devam ettiği ancak görevli personelin maske kullandığı,
 
*Cezaevi girişlerinde ateş ölçümleri, zorunlu maske uygulaması ve dezenfektan uygulamasının olduğu,
 
* Avukat görüşlerinde de girişte söz konusu tedbirlerin alındığı ve avukat görüşlerinin kapalı görüş usulüne göre yapıldığı, bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı'ndan gelen genelge doğrultusunda acil durumlar dışında avukat görüşlerinin sınırlandırıldığı,
 
* Van M Tipi Cezaevi’nde İnfaz Yasası’nın Meclis Gündemine alındığı 31 Mart 2020 tarihinde bir protesto gerçekleştirildiği ancak herhangi bir yaralanma ve ölüm olayının yaşanmadığı,
 
* Van M Tipi cezaevinde protesto tarihi sonrasında birçok koğuşun 3 gün idareden yemek almayarak süreli açlık grevi eylemi yaptığı ancak şu an hali hazırda devam eden açlık grevi eyleminin olmadığı, hususları tarafımızca gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir.”
 
'Önlemler yeterli değil'
 
“Cezaevlerinde Covid-19 salgını ile ilgili birtakım önlemler alınmıştır, ancak bu önlemler mahpusların sağlık ve yaşam haklarını korunması için kesinle yeterli değildir” denilen raporda, “Doluluk oranlarının fazlalığı, hijyen imkanlarından, koruyucu malzemelerden yoksunluk, sağlık ve tedavi imkanlarına erişememe sebebiyle mahpusların yaşam hakkı büyük bir risk altındadır” ifadeleri yer aldı.