Kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ dedi

  • 08:42 5 Ağustos 2020
  • Güncel
MUĞLA - Bodrum’da “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” şiarıyla yapılan yürüyüş ve basın açıklamasında “İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açık değildir” denildi.
 
Eşitlik İçin Bodrum Kadın Dayanışma Platformu, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” şiarı ile Tepecik Cami Meydanı’ndan Bodrum Belediye Meydanı’na yürüyüş düzenledi. “Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” pankartını taşıyan kadınlar, “Sözleşmeyi uygula kadını yaşat”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadın yaşam özgürlük” sloganları attı. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında platform adına basın metnini Zühal Macit, Umut Anıl Özdoğan ve Nesrin Özalın okudu..
 
‘Sözleşmenin tartışılması kadınları sokağa döktü’
 
Açıklamada, 2011 yılında imzalanan sözleşmenin, 14 Mart 2012’de TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle kabul edildiği ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. AKP’nin ve dönemin başbakanının, sözleşmenin imzalanmasını “bir başarı, gelişen uluslararası saygınlığa olumlu katkı sağlayacak bir unsur” olarak değerlendirdiğine işaret edilen açıklamada, “Aradan geçen altı senenin ardından gelenek ve göreneklerimiz temasına indirgenerek, başını Akit gazetesinin çektiği bir grup erkek tarafından başlatılan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik itirazlar ve bu itirazların ‘sözleşme feshedilsin’ söylemlerine kadar getirilmesi, Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalarla kamuoyuna yansıyan İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar gözden geçirilebileceğine yönelik açıklamalar, buna eşlik eden AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun 5 Ağustos 2020'de bunu gündeme alacağı bilgileri kadınların sokağa çıkma sebebidir” ifadeleri kullanıldı.
 
‘Sözleşmenin arkasında durmak zorundasınız’
 
1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarih aralığındaki 48 aylık sürede bin 652 kadın katledildiği, bin 132 kadının cinsel şiddete ve 96 çocuğun tecavüze maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, AKP’ye seslenilerek, “Bu sözleşmeyi tartışmaya açmayın. İmzalayan sizin partiniz, sözleşmenin arkasında durmak zorunda olanlar da sizlersiniz. Sözleşme her türlü şiddeti önleme, kovuşturma, cezalandırma ve şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz yaklaşımını benimseyerek bütüncül politikalar ve mekanizmalar geliştirme yükümlülüğünü devletin politikası olarak görmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şiddetsiz bir hayatı var etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım hiçbir gerekçeyle savunulamaz” dedi.
 
‘Sözleşme tartışmaya açık değildir’
 
Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin şiddete karşı taraf olmak, şiddeti durdurmak ve 81 ilin kadınlar için güvenli hale gelmesi anlamına geldiği ifade edilerek şu mesaj verildi: “İstanbul Sözleşmesi şiddetten korkmamak demektir. İstanbul Sözleşmesi hiçbir gerekçeyle adı ne olursa olsun, hangi gelenek, örf ve adet olursa olsun, meşrulaştırmamak demektir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi tartışmaya açık değildir, kadınların eşit ve şiddetsiz bir yaşam sürdürebilmeleri için devlete ait sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.”
 
Basın açıklaması erbane, davul eşliğinde alkış ve sloganlarla sona erdi.