Yargıtay cinsel saldırıyı ‘babacan’ buldu

  • 14:41 5 Temmuz 2020
  • Hukuk
BURSA - Yerel mahkemenin bir kamu kurumu müdürünün aynı kurumda çalışan memur kadına “cinsel saldırı gerçekleşmiştir” kararını Yargıtay, “Müdür babacan tavır sergilemiştir” diyerek bozdu.
 
Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü odasına çağırdığı memur kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın, olayı önce arkadaşlarına anlattı daha sonra yargıya taşıdı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “basit cinsel saldırı” davasında kurum müdüre ceza verildi. Sanık müdür, kararı temyiz etti. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi ise cinsel saldırı olayını “Müdürün babacan tavırla hareket ettiğini” söyleyerek kararı bozdu.
 
Kararda şu ifadelere yer verildi: 
 
"Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık K3’nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi ortadadır. Diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır. Sanık avukatının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına oy çokluğu ile karar verildi."
 
Karara şerh koyuldu
 
Karara şerh koyarak karşı oy kullanan Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi üyesi ise kararın onaylanması gerektiğini belirtti. Üye, "Ceza yargılamasının esas amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bakımdan hakim davayı muhakeme kuralları gereğince huzurunda görecek, olayı ilk günkü haline götürecek bu konuda yüz yüzelik ilkeleri gereğince sanık ile mağduru dinleyecek ve gözlemleyecek, elde ettiği delillerle vicdani kanaati ile hüküm kuracaktır. Delil tüm davalarda hükme ulaştıracak kurucu unsurdur. Bu bakımdan en hassas suçlar cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarıdır. Bu suçlarda mağdur ile sanık arasında geçen eylem genellikle yapısı gereği tanık olmadan ve bariz delil bırakılmadan işlenen suçlardır. Bu açıdan Yargıtayca davanın temelini oluşturan delillerden en önemlileri, mağdur beyanı, doktor raporları, psikolojik inceleme evrakları, sanık ve mağdurun bulundukları çevre, aralarındaki yakınlık ve husumet incelemeleri olarak kabul edilmiştir… Sanığın olay günü katılana yönelik sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği sabit olduğundan mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir" ifadelerini kullandı.