'Bilinmeyen Kadınlar' yarışması için başvurular başladı

  • 20:01 6 Şubat 2019
  • Kültür Sanat
İSTANBUL - Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (RAA) ve Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Roman Kadınlar için "Bilinmeyen Kadınlar" isimli yarışma düzenleyecek.
 
Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (RAA) ve Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Roman Kadınlar için "Bilinmeyen Kadınlar" isimli yarışma düzenleyecek. IPA fonları tarafından finanse edilen yarışma çifte ayrımcılığa maruz kalan Roman kadınları başarılarını tanımak amacıyla ve Roman toplulukların yaşam koşulları ile sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimlerini sürdürmeleri için doğrudan koşulsuz bir destek sunmayı amaçlıyor.
 
'Roman kadınlar çifte ayrımcılığa maruz kalıyor'
 
Yarışma için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Roman kadınlar hem Roman hem de kadın olmalarından dolayı çifte ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Batı Balkanlar ve Türkiye'de yaşayan Roman kadınlar, politika geliştirme süreçlerinden dışlanıyor, eğitim ve istihdama erişimde zorluk çekiyor, nitelikli sağlık hizmeti alamıyor. Ev içi şiddete maruz bırakılıyor. Roman kadınlar, Romanların karşılaştığı zorluklar hakkında, topluluklarını öz örgütlenme ve savunuculuk eylemlerinde harekete geçirerek, önemli rol oynuyorlar. Roman kadınlar, Romanların entegrasyonunun temel etkenlerinden birisidir. AB Roman Entegrasyonu Ödülü, Roman toplulukların sosyal entegrasyonunu geliştirmede ve Roman kadınların güçlendirilmesinde kilit rol oynayarak, topluluklarının 'Bilinmeyen Kahramanları' olan Roman kadınların, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki yerel düzeydeki hak ve toplum temelli çalışma yürüten  çalışmaları teşvik edecek. Roman toplulukların, sosyal entegrasyonu genişleme sürecinin temel önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. 2019 ödülü, Avrupa Komisyonu'nun, yalnızca Roman entegrasyonuyla ilgili çalışmaların değil, aynı zamanda Roman kadınların oynadığı rolün takdir edilmesi ve desteklemesi konusundaki kararlılığını gösteriyor.  Ödül Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye'de yaşayan, yereldeki Roman kadınlara ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyette bulunan Roman kadınların, başarılarını tanımak amacıyla ve Roman toplulukların yaşam koşulları ile sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimlerini sürdürmeleri için doğrudan koşulsuz bir destek sunmayı amaçlıyor."
 
Son gün 15 Şubat
 
Yarışmanın kuralları da şöyle sıralandı: "Ödüle Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye'de ikamet eden, yerel düzeyde Romanlara yönelik toplum ve hak temelli çalışmalar yürüten Roman kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarında bu yönde faaliyet gösteren Roman kadınlar başvurabilir. Yarışma için doğrudan bireysel başvuru yapılabildiği gibi, genişleme ülkelerinden birinde kurulmuş/aktif olan ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da aday gösterebilir."
 
Başvuruların en geç 15 Şubat 2019 günü, Brüksel yerel saatiyle 23:59'da yapılması gerekiyor. Aday gösterme başvuruları e-posta yoluyla Nomination_EU_Award_2019@raa.al adresine gönderilebilir.