HDK Sağlık Meclisi ikinci sağlık kurultayı sonuç bildirgesini açıkladı

  • 15:33 25 Mart 2019
  • Sağlık
İSTANBUL- HDK'nin düzenlediği ikinci sağlık kurultayının sonuç bildirgesinde, “Sağlık sorunlarına müdahil olup söz ve iş üretmek. Sağlık sorunlarını raporlaştırmak ve alternatif çözümler üretmek” kararı alındı.
 
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Sağlık Meclisi, 26-27 Ocak günlerinde “Kapitalizm, Yerel Yönetim ve Sağlık” başlığıyla 2’ncisini düzenlediği sağlık kurultayının sonuç bildirgesini açıkladı.
 
Bildirgede, toplum katılımının, sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesinin en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekilerek, ”Toplum katılımı tarihsel olarak toplumsal mücadelelerin (demokrasi, feminizm, sosyalizm ve ezilen halkların mücadelesi), otonom (özerk, yerel) sağlık sistemleri ve toplumsal sağlık mücadelesi deneyimleri ile inşa edilmiştir. Yerel demokrasinin inşasında literatürde yer alan iki toplum katılımı hedefi bizler için yol göstericidir: Kendi kendine yeterlilik ve kendi kaderini belirleme” ifadeleri kullanıldı.
 
‘Nihai hedef sağlık alanında toplumun kendine yetebilmesi’
 
“HDK-Sağlık Meclisi için toplum katılımında nihai hedef sağlık alanında toplumun kendi kendine yetebilmesini ve sağlık konusunda muktedir olmasını sağlamaktı” denilen bildirgede, sağlıkta toplum katılımının eş zamanlı yürütülen diğer yerel demokrasi çalışmaları ile mümkün olacağı kaydedildi.
 
Bildirgede şu ifadedeler kullanıldı:
 
 “Çarpıtılmış sağlık algısını toplumda ve sağlıkçıda aşmak adına da bu inşanın öncülerine (sağlık inşacılarına) önemli sorumluluk düşmektedir. Sağlıkta toplum katılımı teorik ve pratik birlikteliği ile mümkündür. Sağlıkta toplum katılımı çalışmalarına kriz anlarını beklemeden inşa zihniyetiyle yaklaşılmalıdır.
 
‘Sağlık inşacılarına önemli işlev düşmektedir’
 
Toplum katılımı ile birlikte sağlık emekçilerinin sağlık hizmet sürecinde özneleşmesi, karar süreçlerine katılımı da kritiktir. Bu iki süreç birlikte yürüyecektir. Toplum katılımı mekanizması üç bileşenle yaşama geçirilecektir: Sağlık-Sağlıkla İlgili Kurumlar, Yerel Demokrasinin örgütlenmesi, Sağlık İnşacıları. Özellikle sağlık inşacılarına önemli işlev düşmektedir. Hem sağlık kurumlarının demokratikleşmesinin sağlanmasında hem de toplumda yerel demokrasinin inşasında kolaylaştırıcı rol üstlenecek aynı zamanda bu iki yapının koordinasyonuna, hemhal olmasına aracılık işlevi görecektir.”
 
Kurultayda çıkan kararlar ise şu şekilde:
 
"*HDK’nin bulunduğu tüm illerde hem sağlık meclisini hem de il meclislerini örgütlemek.
 
*Diğer alan meclisleri ile eşgüdüm içerisinde ortak çalışmalar yürütmek. Özellikle ekoloji, kadın, tarım vb. meclislerle kadın-sağlık, ekoloji-sağlık, emek-sağlık gibi ortak gündemli çalışmalara odaklanmak.
 
*Genç sağlıkçıların özgün faaliyetleri ile HDK-Sağlık meclisi arasında bağlantılar kuran çalışmalar yapmak.
 
* Sağlık sorunlarına müdahil olup söz ve iş üretmek. Sağlık sorunlarını raporlaştırmak ve alternatif çözümler üretmek. HDP’nin sağlık üzerinden söz üretmesine katkı sağlamak.
 
*Bekleyen değil, eyleyen bir çalışma tarzına geçmek.
 
*Birikimlerini halk ile buluşturmak için eğitim modülleri hazırlamak.
 
* Sağlıkta hafızasızlaştırmanın önüne geçmek. Geleneksel tedavi ve koruyucu hizmetler için bilgiler toplamak, arşiv oluşturmak. Bunları modern tıbbın içine dahil edecek çalışmalar yürütmek.
 
* İşçi Sağlığı Meclisi gibi toplumsal sağlık mücadelesi veren yapılarla ilişkiye geçmek. Mültecilere yönelik çalışmalar yapmak. Kent sağlık haritalarını hazırlamak.
 
* Çok farklı zenginlikte materyaller hazırlamak. HDK-Sağlık Meclisi olarak birikimlerimizi arşivlemek. Web sayfasını güncellemek.  Yayın organı, bülten çıkarmak. Kurultayları kitaplaştırmak."