SES: Ebeler kendi görevleri dışında çalışmaya zorlanıyor

  • 15:25 26 Nisan 2019
  • Sağlık
ADANA - SES Adana Şubesi Ebelik Haftası sebebiyle düzenledikleri basın açıklamasında, taleplerini sıraladı. 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikaları (SES) Adana Şubesi, Ebeler Haftası dolayısıyla şube binasında basın toplantısı yaptı. Burada konuşan SES Adana Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yıldız, kadın, çocuk sağlığı, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu süreç, toplum sağlığı ve eğitimleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi çok geniş bir görev alanı olan ebelerin kendi görev tanımlarının dışında da çalışmaya zorlandığını ifade etti. 
 
Birinci basamak sağlık hizmetleri veren aile hekimliklerinde çalışan ebelere meslek tanımlarında olmayan angarya işler verildiğini dile getiren Sibel, "Oysa ebeler, toplum sağlığını etkileyen çocukluk çağı ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulayıcısıdır" dedi.
 
Türkiye'de 60 bin ebenin hizmet verdiğini dile getiren Sibel, ebelerin mobing ve şiddetle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Sibel, "Sağlık meslek liselerinde ebe yardımcısı, hemşire yardımcısı mezun edilerek özellikle özel hastaneler için ucuz iş gücü yaratılmaya çalışılmaktadır. Yılık izin ve hastalık izni kullandığında ek ödemeleri kesilmemelidir. ASM’lerde izin kullanımında yerine birini bulma şartı kaldırılmalı, sağlık müdürlüğünden görevlendirmeyle sorunun çözümü ebeye bırakılmamalıdır. Engelli ve hastalık raporu olan 15 yıl görev yapmış ebe ve hemşirelerin nöbet uygulamasına tabi olmayacakları yönünde düzenleme yapılmalıdır" diyerek taleplerini sıraladı.