Sağlık çalışanlarına dönük şiddet protesto edildi

  • 14:19 21 Haziran 2019
  • Sağlık
DİYARBAKIR - SES, Diyar DHO, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde bir sağlık çalışanının şiddete maruz kalmasını protesto ederek, Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesini istedi. 
 
Diyarbakır Diş Hekimleri Odası (Diyar DHO), Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan sağlık görevlisi Gülay Berber’e bir hasta tarafından uygulanan sözlü ve fiziki saldırıya ilişkin hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya sağlık örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri katıldı. Açıklamada, “Sağlıkta şiddet son bulsun” yazılı pankart ve dövizler açıldı. 
 
Burada konuşan SES Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte uyarılarda bulunmalarına rağmen herhangi bir adımın atılmadığını belirten Mehmet, bu programın sağlık hizmetine meta, hastaya ise müşteri olarak yaklaştığını ve bununda hekim ve hastayı karşı karşıya getirdiğini ifade etti.
 
'Şiddetti kabul etmiyoruz’
 
Ardından konuşan Diyarbakır DHO Başkanı Yılmaz Sağır ise toplumsal hayatta ve sağlık kurumlarından giderek normalleşen şiddetin kanıksanmasını kabul etmediklerini söyledi. Sağlığı korumak ve şifa vermek üzerine kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında şiddete maruz kalmasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Yılmaz, “Biz toplumun sağlığı için emek verenler, şiddete meyilli sağlıksız bir toplum yaratmak isteyenler tarafından hedef gösterilmeyi kabul etmiyoruz” diye konuştu.
 
‘Sağlıkta dönüşümden vazgeçin’ 
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesi çağrısı yapan Yılmaz, “Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin. Birincil ödevi insan sağlığı olan ve bunun için sınırsız emek harcayan hekimlerimizin içine düşürüldüğü bu durumun sorumluları bir an önce gereğini yapmalı, sağlıkta şiddet yasası etraflıca ele alınmalı ve bir an önce etkin şekilde düzenlenmeli” dedi.