Diyarbakır’da 3 aile hekiminin sözleşmeleri fesh edildi

  • 15:25 24 Haziran 2019
  • Sağlık
DİYARBAKIR - Diyarbakır’da biri DTO yöneticisi üç aile hekimi, ceza puanları gerekçe gösterilerek sözleşmeleri feshedildi. Sağlık örgütleri, işlemin hukuksuz olduğunu belirterek, hekimlerin görevlerine iade edilmesini istedi. 
 
Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği, sözleşmeleri feshedilen 3 aile hekimine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.  
 
Açıklama öncesi konuşan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, güvenceli bir çalışmadan yana olduklarını belirterek, her gün yeni yönetmeliklerle çalışma arkadaşlarına yeni bir yükler yüklendiği ve çalışamaz halle getirildiğini söyledi. Her alanda adaletin sağlanmasını talep ettiklerini kaydeden Halis, ceza puanları üzerinden kendilerine ayar vermeye çalışanlara boyun eğmeyeceklerini söyledi. 
 
‘Fesih kararları çalışma huzurunu bozuyor’ 
 
Açıklamayı okuyan DTO Genel Sekreteri Orhan İlim, sözleşme fesihlerinin haksız ve hukuksuz olduğunu kaydederek, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın önemli bileşenlerinden biri olarak 2005 yılında Düzce'de pilot uygulama ile başlatılan aile hekimliğinin, iddia edildiği gibi birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmediği, var olan sorunlara yenilerini eklediğini biliyoruz. En son ilimizde aralarında odamızın yönetim kurulu üyesi Dr. Kasım Kanan'ın da bulunduğu 3 aile hekimi arkadaşımızın da sözleşmesi yine haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla feshedildi. Bu fesihlerin biz aile hekimlerinin çalışma huzurunu daha çok bozduğunu ve yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerine hiçbir faydasının olmadığını belirtmek isteriz" diye konuştu.   
 
Talepler 
 
Orhan, Aile Hekimliği’ne ilişkin şu taleplerde bulundu: 
 
"* AiIe Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli /güvenli iş, güvenli çalışma koşulları ve çalışma hakkı; mesleki özerklik ve bağımsızlığı koruyan, dayanışmaya dayalı çalışma ortamının sağlanması, 
 
* ASM'lerin standart projeler dâhilinde kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbı malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılması, 
 
* Aile hekimliği hizmetine olumlu katkısı olmayan, keyfiliğe açık nitelikteki ceza puanı ve negatif ya da pozitif performans uygulamalarının tamamen kaldırılması, 
 
* Denetim kriterlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili derneklerin, sendikaların görüş ve önerilerinin alınmasını, ayrıca denetleme mekanizma