TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan salgın için acil çağrı

  • 16:53 2 Nisan 2020
  • Sağlık
ANKARA - TTB Aile Hekimliği Kolu, Covid-19 salgınından kaynaklı hastanelerde yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veren hastalar için sağlık çalışanlarının kendilerine yardım edebilmesi için çağrıda bulundu. 
 
Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu,  koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklı hastanelerde, yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veren hastaların ve giderek artan ölümlerin önlenmesi için sağlık çalışanlarının onlara yardım edebilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
 
Salgının ülkede hızlıca yayıldığını ve insanları hasta etmeye ve can almaya devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Salgının kırılması için alınan her önlemin değerli olduğunu biliyoruz, ancak virüsün daha fazla hastalık oluşturduğu, can aldığı, bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan vatandaşlarımızın daha fazla korunması gerektiğini düşünüyoruz” diye belirtildi. 
 
‘Hükümetin acil harekete geçmesi lazım’
 
Bu salgında kronik hastalığı olan, ileri yaşta olanlar, işten atılmamak için kötü ve uzun çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan insanların yaşamlarının tehlikede olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yaşadığımız salgında, ölümlerin önüne geçebilmek için birincil koruyucu sağlık önlemlerinin başında inşaatlardan madenlere, tersanelere birçok iş kolunda kötü ve uzun çalışma koşullarında hiç kimsenin çalıştırılmaması gerektiğini biliyor bunun için hükümetin acilen harekete geçmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi. 
 
‘Genel bütçeden destek sağlanmalı’
 
Başta risk gruplarının yaşam koşullarının (barınma, su, ısınma, beslenme, temizlik, gıda vs) iyileştirilmesinin medyada en çok tartışılan yoğun bakım yatak sayısı kadar önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Yaşam mücadelesi veren hastalarımızın sayısını azaltmak, ölümlerini önlemek için hükümetin genel bütçeden destek sağlamasını, acilen harekete geçmesini istiyoruz. Salgınlarda, sağlık çalışanlarının da önemli bir yaşamsal risk altında olduğunu biliyor, salgının yoğun yaşandığı ülkelerde sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiğini üzülerek öğreniyoruz” diye belirtildi. 
 
‘’Her türlü önlem alınmalı’
 
Koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanlarına değinilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Başta İtalya ve Çin de ileri yaşta ve hiçbir kronik hastalığı olmayan sağlık çalışanlarının uzun ve zor çalışma koşulları yüzünden yaşamlarını yitirdiklerini biliyoruz. Ülkemizdeki salgın sürecinde diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanmak ve yapılan hatalardan ders almak adına sağlık çalışanları uzun sürelerde kötü koşullarda çalıştırılmamalıdır. Sağlık çalışanlarının her türlü kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) yeterli koruyuculukta ve tam olarak sağlanmalı, Covid-19 testi belirli aralıklarla yapılmalı, konaklanma dâhil yaşam koşullarının iyi hale getirilmesi için her türlü önlem alınmalıdır.” 
 
‘Sağlık hizmetleri aksatılmadan verilmelidir’
 
Aile Sağlığı Merkezi’ndeki (ASM) duruma da yer verilen açıklamada, “ASM’ler, salgın sürecinde başta bebek, çocuk, gebe, lohusa aşı, izlem ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini aksatmadan sunmalıdır. Koruyucu hizmetlerin diğer hizmetlere göre farklı saatlerde verilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte, halkın salgın konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, birinci basamak sağlık ihtiyaçlarının ASM binalarında karşılanmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyor, daha fazla desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz” denildi. 
 
‘Sağlık çalışanlarına ek ücret ödenmesini talep ediyoruz’
 
Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “ASM çalışanlarının ücretlerinde, başta Covid-19 hastalık durumlarında ya da izolasyon süresinde kullandıkları zorunlu izinler nedeniyle kesintilerin yapılmamasını, performans kesintilerinden vazgeçilmesini, bunun için acilen yönetmelik değişikliğinin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarına ödeneceği ilan edilen ek ödeneklerden ASM sağlık çalışanlarının da faydalanması gerektiğini, bu amaçla salgın süresince tüm birinci basamak sağlık çalışanlarına ek ücret ödenmesini talep ediyoruz.”
 
‘Kişisel koruyucu önlemlerin yaşama geçirilmesi gerekiyor’
 
Covid-19 salgınına karşı sürdürülen mücadelenin başarılı olması için öncelikle bulaşın kırılması, bunun için yakın temasın ve kişisel koruyucu önlemlerin yaşama geçirilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada son olarak, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin diğer kurumlarla eş güdüm içinde, ekip anlayışıyla koruyucu hizmetlerin öncelenerek güçlendirilmesinin, kapsayıcı ve bütünlüklü sunulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hükümetin, bu süreçte tüm halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, zarar görmemesi için her türlü önlemi yerinde, zamanında ve yeterli düzeyde alması, ağır koşullarda çalışanların, yoksulların, risk gruplarının salgın sürecinde ayrıca korunup desteklenmesi sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” denildi.