TTB kadın sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekti

  • 14:23 7 Nisan 2020
  • Sağlık
ANKARA - TTB, sağlık alanında çalışanların üçte ikisinden fazlasını kadınların oluşturduğunu belirterek, ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özel, kamu, taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki doktor ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere, yapılmasını talep ettikleri düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazı gönderdi.
 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla gönderilen yazıda, sağlık alanında çalışanların üçte ikisinden (2/3) fazlasını kadınların oluşturduğu belirtilerek, pandeminin sağlık çalışanı kadınlar açısından taşıdığı risklere ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekildi. Yazıda kadın sağlık çalışanlarının gereksinimlerinin karşılanması istendi. 
 
Sağlık Bakanlığı’ndan şu düzenlemelerin yapılması istendi:
 
“* Kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalı,
 
* Çocuklu eşlerden ikisi de sağlık çalışanı ise talep eden birine ücretli izin verilmeli,
 
* Olağandışı dönemde alınan izinlerin yıllık izinden sayılması uygulamasına son verilmeli,
 
* Tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkekler de ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır.”