TTB: Ucuz fiyata etler halkımızın tüketimine sunuluyor

  • 14:13 13 Eylül 2018
  • Sağlık
ANKARA - Hızla yayılan şarbon hastalığına ilişkin yapılan açıklamada konuşan TTB üyesi Neslihan Sevim, "Alıcı ülkelerin geri çevirdiği bu ürünlerin imha edildiklerine dair bilgi şimdiye kadar alınamamıştır. Gıda şirketleri tarafından bu ürünlerin daha ucuz fiyata iç piyasaya sürülerek halkımızın tüketimine sunulduğu bilinmektedir" dedi. 
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinden ortaya çıkan şarbon haberleri ve güvenli besine ulaşma hakkına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. TTB Toplantı Salonu'nda yapılan açıklamaya, TTB Merkez Konsey üyesi Dr, Selma Güngör, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (SES) Eşbaşkanı İbrahim Kara, TTB Merkez Konsey üyesi Prof. Sinan Adıyaman, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı İlker Cebeci ile Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim ile SES Genel Sekreteri Pınar İçel katıldı. Toplantıda açıklamayı Sağlık meslek örgütleri adına Neslihan Sevim okudu. 
 
'Gelişmeler endişe uyandırmaktadır'
 
Neslihan, güvenli besine ulaşma hakkının devlet tarafından güvenceye alınması gerektiğine dikkat çekerek, Kurban Bayramı sonrasında her gün yeni şarbon teşhisi koyulan insan sayısının arttığını belirtti. Sevim,  "Bu gelişmeler ve yetkililerin ithal edilen hayvan sayısı, bu hayvanların dağıldığı yerler ve karantinaya alınmaları, şarbon teşhisi konmuş insanlar ve sağlık durumları ile ilgili bilgileri paylaşmaması hepimizde endişe uyandırmaktadır" diye konuştu. 
 
'Bir çok denetim uygulaması kaldırıldı'
 
Neslihan, şöyle devam etti: "28 Nisan 2018 tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluluğunun kaldırılarak ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendislerine de yetki verilmiştir. Böylelikle hastalığı tanıyan meslek grupları veterinerler ve zooteknistler denetimden uzaklaştırılmıştır. Bu değişiklik öncesinde yapılan 'ithal edilecek hayvanların, ihracatçı ülkede Bakanlık çalışanı veteriner hekimlerin kontrolünden geçmeleri, sınır bölgelerinde veteriner kontrolünde kurulan karantina bölgelerinde tutularak olası bir hastalığın ortaya çıkması ve hayvana mikrop bulaşmış ise hastalığın ortaya çıkması için gereken 21 günlük kuluçka süresinin tamamlanması ve ülkeye girmeden önce de laboratuar tetkiklerinin tekrarlanması işlemlerinin 'artık yapılmayacağı' anlaşılmaktadır. Şarbon hastalığı denetimden kaldırılan bu uygulamalar nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar arasından yayılmaya devam etmektedir."  
 
'Hayvanların ne olduğu nasıl getirildiği belli değil'
 
Canlı hayvan ithalatına geçişle birlikte ithal edilen canlı hayvanlarda deli dana, mavi dil, pasterolloz gibi hastalıkların olduğunu söyleyen Neslihan, "Bu hayvanların ne olduğu; uygun biçimde yok edilip edilmedikleri, iade mi edildikleri yoksa ülkemizde tüketime mi sunulduklarına ilişkin bilgi alınamamıştır. Genel kanı ise başka yollardan ülkeye getirilerek tüketimimize sunulduğudur" sözlerini kullandı.
 
'Bakanlıklar, araştırmaları kamuoyu ile paylaşmamaktadır'
 
Türkiye'de yetişen ve tüketime sunulan ürünlerin ne kadar sağlıklı biçimde yetiştirildiği ve işlendiğinin genel olarak bilinmediğini kaydeden Neslihan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:  "İlgili bakanlıkların sanayi kirliliğinin tarımsal ürünlere etkisi, yanlış gübre ve kimyasal kullanımına ilişkin yaptığı araştırmalar kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Hemen her yıl ülkemizde yetiştirilerek ihraç edilmek üzere gönderilen pek çok tarımsal ürünün hedef ülkenin yaptığı denetimlerde belirlenen sağlık için gereken kurallara uygun olmayan gübre ve kimyasal ürün kullanıldığı için iade edildiği haberlerini almaktayız. Alıcı ülkelerin geri çevirdiği bu ürünlerin imha edildiklerine dair bilgi şimdiye kadar alınamamıştır. Gıda şirketleri tarafından bu ürünlerin daha ucuz fiyata iç piyasaya sürülerek halkımızın tüketimine sunulduğu bilinmektedir. "
 
Neslihan,  son olarak sağlık ve meslek örgütlerinin ortak taleplerini şöyle sıraladı: 
 
"*Tarım ve hayvancılık üretimi desteklenmeli, gıda ithalatına bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır.
 
*Gıda denetimleri yapılmalı, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalı ve sağlıklı olmayan besinler piyasadan çekilmeli, üreten ve sağlıksız olduğunu bilerek satışını yapanlar cezalandırılmalıdır. 
 
*Besin maddeleriyle ilgili tüm denetimler ilgili uzmanlıkların meslek örgütleri tarafından bağımsız ve tarafsız biçimde yapılmalıdır. 
 
*Kurbanlık hayvanlar da dâhil olmak üzere tüm hayvan kesimleri veteriner kontrolünde yapılmalıdır.
 
*Günümüzün sorunu olan şarbon hastalığı ile ilgili olarak Brezilya'dan kaç hayvan ithal edildiği, bu hayvanların nerelere dağıtıldığı, dağıtıldıkları yerde karantinada tutulup tutulmadıkları, kaç tanesinin kesildiği ve tüketime sunulduğu gibi tüm toplumu ilgilendiren sorulara ivedilikle cevap verilmelidir. 
 
*Güvenli besine ulaşmak hepimizin hakkıdır. Devlet güvenli besine ulaşmamızı sağlayan düzenlemeleri yapmak ve uygulamak zorundadır. "