HDP engelli bireylerin maruz bırakıldığı cinsel şiddeti Meclis’e taşıdı

  • 11:59 15 Mayıs 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Pero Dündar, engelli bireylerin maruz bırakıldığı cinsel şiddet ve istismarı Meclis’e taşıdı. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, engelli bireylerin maruz bırakıldığı cinsel şiddet, istismar ve kötü muameleye ilişkin Meclis araştırması istedi. 
 
Araştırma gerekçesinde ise şunlar dile getirildi:  
 
“Engelli bireylerin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olayları yıllara göre farklılıklar göstermekle birlikte, cinsel istismar kategorisinin (2014 yılı hariç) her yıl en çok yaşanan olay tipi olduğu görülmektedir. 2012 yılındaki 74 olayın 32’sinin, 2013 yılındaki 59 olayın 31’inin, 2014 yılındaki 62 olayın 13’ünün, 2015 yılındaki 75 olayın 19’unun ve 2016 yılındaki 121 olayın 46’sının istismar olayı olduğu görülmektedir.
 
2012-2016 yılları arasında yer alan haberlerde engelli mağdurların olay kategorisi/yaş dağılımı incelenmesi sonucunda 391 engelli mağdurdan 141’nin (yüzde 36), 18 yaş ve altı engelli çocuk, 138’inin (yüzde 35,2) yetişkin engelli bireylerden oluştuğu görülmektedir. 
 
Tüm bu nedenlerden hareketle, engelli bireylerin yaşam hakkına yönelik gerçekleştirilen saldırıların açığa çıkarılması, suçluların bulunmasına ve gerekli cezai yaptırımların uygulanmasına yardımcı olunması, engelli bireylerin maruz kaldığı bu olayların önlenebilmesi için çözüm yollarının araştırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir meclis araştırma komisyonun kurulması elzemdir.”
 
Pero, ayrıca konuya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
 
Önergede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu sorular yöneltildi: 
 
“*Son 10 yılda kaç engelli birey taciz ve istismara maruz kalmıştır? Bunların yaş ve cinsiyete göre dağılımı nedir?
 
*Engelli bireylere yönelik işlenen taciz, istismar ve kötü muamele olaylarından kaçı yargıya intikal etmiştir? Suçlulardan kaçı ceza almıştır? 
 
*Engelli bireylerin uğradığı taciz şiddet ve istismar olaylarına ilişkin Bakanlığınızın bir veri tabanı var mıdır?  Yoksa neden şimdiye kadar bir veri tabanı oluşturulmamıştır?
 
*Engelli bireylerin güvenli bir ortamda yaşamaları adına Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?
 
*Engelli bireylerin yaşam hakkına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önlenmesine ilişkin Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?”