HDP kadınların istihdam alanlarında yaşadığı sorunları Meclis’e taşıdı

  • 12:46 17 Mayıs 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Züleyha Gülüm, kadın istihdam oranlarını ve istihdam alanlarında yaşadığı sorunları Meclis’e taşıdı. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadın istihdam oranları ve istihdam alanlarında kadınların yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Züleyha, konuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na verdiği önerge ile Meclis Araştırması istedi. 
 
Züleyha araştırma gerekçesinde ise şöyle dedi: “Kadınların istihdam oranının erkeklerin istihdam oranının yarısından az olduğu Türkiye’de çalışan kadınların iş yaşamında karşılaştığı sorunların tespit edilerek çözülmesi, işgücü piyasasında kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve kadın istihdamının arttırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.”
 
‘Kadınların iş gücüne katılımının önünde engeller bulunuyor’
 
Züleyha ayrıca konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede, “Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katılma düzeylerinin gelişmiş ülke ortalamalarının gerisinde olduğu belirtilerek, kadınların iş gücüne katılmalarının önünde kültürel engeller olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet rollerine dayalı çeşitli engeller bulunmaktadır” diye belirtildi. 
 
Önergede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan şu soruları cevaplaması istendi:
 
“*Bakanlığınız tarafından çalışan kadın oranlarına ilişkin istatistiki bir çalışma yürütülmüş müdür? TÜİK verileri ile Bakanlığınızın verileri örtüşmekte midir?
 
*İşgücü piyasasında kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadın istihdamının arttırılması yönünde Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?
 
*İşgücü alanında düşük ücret, uzun çalışma saatleri, sigortasız çalıştırılma ve mobbing gibi kadınların karşılaştığı temel sorunların çözümü için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?
 
*Çalışma alanında kadınların erkeklere göre daha az istihdam edilmesinin sebebi nedir? Kadınların çalışma yaşamında yer alması için gerekli koşullar neden sağlanmamaktadır?
 
*Kadın istihdamının arttırılması ve kadın işsizliğin asgari düzeye indirilmesi için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamaların giderilmesine yönelik çalışmalarınız nelerdir?”