Meral Danış Beştaş: Bu halk iradesinin gaspı değil midir?

  • 14:01 24 Mayıs 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li vekil Meral Danış Beştaş, Tatvan Belediyesi’nde 9 meclis üyesinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Bu halk iradesinin gaspı değil midir?” diye sordu. 
 
Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda HDP’li Tatvan Belediye Meclis üyelerinden 9’unun görevden uzaklaştırılmasını Meclis’e taşıdı. Meral, konuyla ilgili verdiği önerge ile Meclis Araştırılması açılmasını istedi. 
 
Meral araştırma gerekçesinde ise şunları belirtti: 
 
“Tatvan’da belediye meclis çoğunluğunu elinde bulunduran HDP’nin 14 belediye meclis üyesinden 9'u, Valiliğin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Bu uygulamanın, 2016 yılında ülke gündemine giren kayyım atamalarının devamı olduğu tartışmasızdır. Haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan’ın belediye meclis üyeliğinden uzaklaştırılma gerekçesi ise, 5393 sayılı belediye kanunun 47. Maddesi olarak belirtilmiştir. Oysa bu hükmün belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması için bir neden olmadığı açıktır. Zira soruşturma konusunun göreve ilişkin olması gerekirken, Tatvan’daki belediye meclis üyeleri için böyle bir durum söz konusu değildir. 
 
'Seçilmiş yöneticiler yerine atama  yapılamaz'
 
Anayasanın 127’nci maddesi; ‘Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir’ şeklinde olup yurttaşların seçimlerle ortaya koyduğu irade çerçevesinde belediyelerin görev ve yetki alanları belirlenmektedir.  Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan seçilmiş yerel yöneticiler kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan görevden alınamaz hakeza yerlerine atama yapılamaz. Bu Anayasa’ya ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Türkiye’nin uymayı taahhüt ettiği ‘Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz’ hükmüne de aykırıdır.  Açıklamış olduğum üzere Tatvan’da seçilmişlere dönük hukuk dışı uygulamaların araştırılması elzemdir.”
 
Meral konuya ilişkin ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
 
Önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu soruları yanıtlaması istendi: 
 
“*Tatvan’da görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye meclis üyelerine yönelik bu karar merkezi bir karar mıdır? Bu karar nerede, nasıl ve kim tarafından alınmıştır?
 
*Tatvan dışında diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerinden görevden uzaklaştırılan/alınan olmuş mudur?
 
*Tatvan’da 9 belediye meclis üyesine yönelik seçimlerin hemen akabinde peşpeşe açılan soruşturmalar, soruşturma dosyalarının dahi ardışık numaralardan oluşması bunun merkezi bir karar olduğuna ilişkin ciddi emareler barındırmakta olup bu kararın alınma sebebi nedir?
 
*Tatvan Belediye’sinde 14 belediye meclis üyesinden 9’unun HDP’li olmasının yani çoğunluğun HDP’de olmasının bu kararla ilgisi var mıdır?
 
*Tatvan’da 9 belediye meclis üyesinin görevden alınması AKP’ye çoğunluk sağlamak için midir?
 
*Seçimle alınamayan belediye meclis üyeliklerini alma yöntemi olarak mı görevden uzaklaştırma/alma kararları veriliyor?
 
*Tatvan’da Belediye meclisinde çoğunluğun muhalefetten olması neden rahatsızlık yaratmıştır? Tatvan’da ortaya çıkması muhtemel yolsuzluk ve yandaş firmalara verilecek olan rantlar bu şekilde güvence altına mı alınmak istenmiştir?
 
*Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan seçilmiş yerel yöneticiler kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan görevden alınamaz iken belediye meclis üyeleri hakkındaki uzaklaştırma kararının dayanak ve gerekçesi nedir?
 
*Seçimle göreve gelen belediye meclis üyeleri sizin memurunuz mudur?
 
*Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Türkiye’nin uymayı taahhüt ettiği ‘Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz’ hükmüne de aykırılık teşkil eden bu durumun izahı nedir?
 
*Bu halk iradesinin gaspı değil midir?
 
*Seçme ve seçilme hakkı bu kararlarla gasp edilmiş olmuyor mu?
 
*Belediye meclis üyelerinin bu şekilde görevden uzaklaştırmaları Tatvan Belediye Meclisi’nin alacağı kararların meşruluğuna gölge düşürmeyecek mi?
 
*Tatvan’da iktidar ne amaçlamaktadır ki, Anayasa, uluslararası akitler ve yasaların çiğnenmesi göze alınmıştır? Hukuku askıya alan uygulamalar ile halktan ne gizlenmektedir/gizlenecektir?”