Pero Dündar: Hasta mahkumların yaşama hakları ellerinden alınmakta

  • 11:13 20 Haziran 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li vekil Pero Dündar, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutsak ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılmasını istedi.
 
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Millet vekili Pero Dündar, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerini Meclise taşıdı. Pero, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve ağır hastalıkları bulunan tutsak ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılması için Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. 
 
Önergede şunlara yer verildi:
 
“Ulusal ve uluslararası mevzuata göre devlet; tutuklu ve hükümlülere sağlık hizmeti vermekle ve gözaltına alındığı andan itibaren infazın sonuna kadar ortaya çıkabilecek bütün hastalıkların tedavisini üstlenmekle yükümlüdür. Birçok uluslararası sözleşmede hasta mahpuslarla ilgili önemli kurallar belirlenmiştir. Türkiye’de ise 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile hasta haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış ancak uluslararası sözleşmelerin aksine son derece yetersiz bir düzenlemedir. Üstelik Türkiye bu uluslararası sözleşme ve bildirgelere taraf olmasına rağmen, uygulamada birçok sağlık hakkı ihlali gerçekleşmekte ve bu ihlaller giderek yaşam hakkı ihlallerine dönüşmektedir.
 
‘Hasta tutsaklar ölüme terk edilmektedir’
 
2013’de yeni bir düzenleme ile İnfaz Yasası’na ‘’ağır hastalık ve sakatlık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturamayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasını iyileşinceye kadar geri bırakılacağı’’ hükmü eklenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte toplumsal güvenliği tehdit maddesi ile hasta mahkûmların yaşama hakları ellerinden alınmakta ve ölüme terk edilmektedirler.
 
Cezaevlerinde yetersiz sayıda bulunan revirler, geç yapılan hastane sevkleri, kelepçeli muayene, kolluk güçlerinin hasta ile birlikte muayene alanına girmesi vb. uygulamalar mahpusların yeterince ağır olan sağlık durumlarının daha da kötüleşmesine sebep olmaktadır. 
 
‘Aciliyet arz etmektedir’
 
Cezaevlerinde sağlık durumları iyice ağırlaşan hasta mahpusların durumunun incelenmesi ve raporlar düzenlemekle görevli olan ATK görevini yerine getirmemekte, siyasi müdahale ve yönlendirmeler doğrultusunda görüş bildirmektedir. ATK cezaevi koşullarında durumları iyice ağırlaşan hasta mahpuslara ya rapor vermemekte ya da kanser gibi tedavisi ev ortamında mümkün olmayan hastalıkların cezaevi koşullarında tedavi edilebileceğine yönelik raporlar düzenlemektedir. ATK’nin objektif ve nesnel olmayan kötü uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle infazı geri bırakılmayan ağır hasta mahpuslar cezaevlerinde yaşamını yitirmektedir. 
 
Bu çerçevede cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılması ve yaşamını yitiren hasta mahpuslar ile ilgili sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması aciliyet arz etmektedir.”