Mevsimlik tarım işçileri için Meclis Araştırması istendi

  • 13:13 11 Temmuz 2019
  • Siyaset
ANKARA- HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Türkiye’de tarım işçilerinin yaşadıkları sorunlar, çalışma koşulları ile iş sağlığı ve güvenliği için Meclis Araştırması istedi.  
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı başlıca sorunlar, çalışma koşulları, ücret, konut ve beslenme olanaklarının yetersizliği, ulaşım, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, çevre, çocuk işçiliği, eğitime erişim ve sağlığa erişim sorunları gibi birçok farklı sorunlarının sosyal devlet anlayışı ile araştırılması ve sorunların çözülmesi amacıyla Meclis Başkanlığı'na Araştırma Önergesi verdi. 
 
Önergede, sosyal hukuk devletinin tüm vatandaşlarına tanıması gereken temel hakların  mevsimlik tarım işçilerini de kapsaması gerekirken bu haklardan mahrum kaldıklarının altı çizildi. Önergede ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen yasaların (4857 sayılı yasa) kapsamı dışında tutulması anayasaya aykırı bir durum olduğu hatırlatıldı. 
 
Önergenin devamında şunlar belirtildi: 
 
“Türkiye’nin en yoksul kesimini mevsimlik tarım işçilerinin oluşturması sömürü boyutunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Her on mevsimlik tarım işçisinden biri nüfusa kayıtlı olmadığı yönde istatistikler mevcuttur. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kadınların yarısı erken yaşta anne oluyor ve mevsimlik tarım işçisi olarak sürekli seyahat eden ailelerde kız çocuklarının dörtte biri okulla hiç tanışmıyor.
 
Mevsimlik tarım işçileri geçici sürelerle farklı işlerde çalışmaları, denetimsizlik ve iş kanunu kapsamı dışına bırakılma gibi nedenlerle tarım emekçileri arasında güvencesiz, kayıtsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak yaygın bir durum olarak göze batmaktadır.”
 
‘Valilik bünyesinde oluşturulan kurul işlev görmüyor’
 
Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda valilik bünyesinde “Mevsimlik Tarım İşçilerini İzleme Kurulu”nun oluşturulduğu ancak bu kurulun işlevini yerine getirmediğinin de altı çizilen önergede, “Sorunlarının büyüyerek devam etmesi nedeniyle hükümetin süslü sözlerle açıkladıkları eylem planlarının sorgulanması elzem olmuştur. Kürt işçiler emek göçlerinde gittikleri yerlerde ayrımcı ve ırkçı muameleler ile karşılaşmaya devam ediyor. 20 milyona yakın yurttaşın anadili olan Kürtçe konuştukları için işçiler dışlanmakta, ırkçı linç girişimlerinin hedefi olabilmektedirler. Başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlere, mültecilere karşı nefret söylemi körüklenmesi nedeniyle tarım sektöründe ırkçılığın ve ayrımcılığın daha da büyümesine zemin hazırlamakta ve ciddi riskler barındırmaktadır” denildi. 
 
‘Sendikalaşma fiilen engellenmiştir’
 
Mevsimlik tarım işçilerinin mevcut yasalardan kaynaklı sendikalaşmalarının da fiilen engellendiği belirtilen önergede şunlar kaydedildi:
 
“Bu örgütsüzlük durumu tarım işçilerinin iş cinayetleri ve insana yakışır ücret başta olmak üzere çalışma ve yaşam koşulları hakkında söz ve karar hakkına sahip olamamalarını sağlıyor. Kölelik ilişkilerine,  ‘elçi, çavuş, dayıbaşı’ olarak adlandırılan aracılara, komisyonculara, patronların insafına bağımlı bırakılmalarına neden olmaktadır.  Asgari ücret, azami 45 saat çalışma süresi, eşit ise eşit ücret gibi temel ilkelerin hiç biri gözetilmemektedir. Sabah 07.00 akşam 19.00 çalışma saati esas alınmaktadır. Bunun karşılığında ise ücretler geciktirilmekte, eksik ödenmekte ya da hiç ödenmemektedir.  Sektörde çocuk işçiliğine göz yumulmaktadır.
 
Bu bağlamda; Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin başlıca sorunları, çalışma koşulları, ücret, konut ve beslenme olanaklarının yetersizliği, ulaşım, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, çevre, çocuk işçiliği, eğitime erişim ve sağlığa erişim sorunları gibi birçok farklı sorunlarının sosyal devlet anlayışı ile araştırılması ve sorunların çözülmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.”