Cezaevlerindeki hak ihlalleri Meclis’e taşındı

  • 11:57 19 Ağustos 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Meral Danış Beştaş Elazığ, Osmaniye ve Türkoğlu cezaevlerinde tutsaklara yönelik hak ihlallerinin araştırılması için önerge ve dilekçe verdi. 
 
Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Elazığ, Osmaniye ve Türkoğlu cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması için Meclis Başkanlığına önerge, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na ise dilekçe verdi. 
 
Önergede yer alan gerekçede ise şu ifadelere yer verildi: 
 
“Cezaevlerinden her gün tarafıma ağır hak ihlallerinin yaşandığına dair bilgiler gönderilmektedir. Son dönemlerde ise bilhassa Elazığ, Osmaniye ve Türkoğlu cezaevleri yoğun ihlaller ile gündemdedir.
 
Cezaevlerinde kalan mahpuslar ve görüşe giden avukatlar tarafından verilen bilgilere göre; koğuşların kapasitenin oldukça üzerinde ve yaşam şartlarını zorlayıcı ölçüde kalabalık olduğu, disiplin cezalarının keyfiyete dönüşecek biçimde sık ve gerekçesiz uygulandığı, çıplak aramalar bir rutine dönüştüğü, cezaevi içi sohbet ve görüş hakkının gasp edildiği, uygulanan disiplin cezaları ile ziyaretçileri ile görüş hakkının yok sayıldığı, muayene ve tedavi hakkının ihlal edildiği, beslenme hakkının ihlal edildiği hatta hasta mahpuslara diyetlerine uygun gıda verilmediği, kitap ve süreli yayınlardan yararlanma hakkının kullandırılmadığı ifade edilen başlıca hak ihlalleri arasındadır.
 
‘Açık ve kapalı görüş başta gelen ihlaller arasında’
 
Yine yasal olan ve satışı serbest olan Evrensel ve Yeni Yaşam gazetelerinin mahpuslara verilmiyor oluşu, gardiyanların çok sert ve ideolojik davrandığı, spor ve benzeri aktivitelerin sınırlandığı, atölye ve kütüphane gibi sosyal etkinliklerin uygulanmadığı, açık ve kapalı görüş sürelerinin sınırlandırıldığı hususları da başta gelen ihlaller arasındadır. Yine ayakta sayım dayatması, darp tekmeleme gibi fiziki şiddet, tehdit gibi uyulmamalar söz konusu olmaktadır. Elazığ Cezaevi’nden gelen aktarımlara göre de cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının büyük bir kısmının eski ülkü ocakları üyesi yahut eski özel harekatçı ya da eski asker olduğu ve siyasi mahpuslara karşı ' düşman' gözüyle bakmakta oldukları, fiziki şiddet dahi her türlü kötü muamelenin uygulandığı ifade edilmektedir.  
 
Ülke genelinde neredeyse tüm cezaevlerinde benzer uygulamaların varlığı bu sorunun derhal gündeme alınmasını gerekli kılmaktadır.
 
Meclis araştırması talebi
 
Devlet; alacağı tedbirler ile tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve ruhsal koşullarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olup bu itibarla, cezaevlerindeki sorunların tespiti ve çözümüne dair hassasiyete binaen meclis araştırması talep etmek gerekmiştir.”
 
Meral, komisyona verdiği dilekçede ise, şu ifadeleri kullandı: 
 
“Kuşkusuz cezaevlerinde bulunan mahpuslar devletin birincil sorumluluk alanında olup, ceza infazının amacını aşan uygulamaların açıkça işkenceye dönüştüğü gözlemlenmektedir. Mahpusların yasadan doğan haklarının uygulamada engellenmesi durumu infazın amacı ile de örtüşmemektedir. Bu bakımdan cezaevi yönetimi ile derhal iletişime geçilerek sorunların çözüme kavuşturulması ve bir heyet gönderilerek ifade etmiş olduğum cezaevlerindeki ihlallerin araştırılması elzemdir.”