‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin kaldırılması Meclis gündeminde

  • 13:11 18 Eylül 2019
  • Siyaset
URFA - HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yayınlanan ‘Hedef Listesi’nde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ maddesinin kaldırılmasını Meclis’e taşıdı. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yayınlanan ‘Hedef Listesi’nde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ maddesinin kaldırılmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. Reform vaatleri ile başlatılan yeni eğitim ve öğretim yılının başında Bakanlığın yayımladığı 10 Eylül 2019/2020 Eğitim- Öğretim Yılı Hedef Listesi'nde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin de içinde olduğu 26 hedefin bulunduğunu hatırlattı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listenin bir gecede aniden değiştirilip “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” maddesi kaldırıldığına dikkat çeken Ayşe, hedef listesinin 25 madde olarak tekrardan yayınlandığını belirtti.  
 
‘Cinsiyet eşitliği maddesinin kaldırılması manidardır’
 
Hedef listesindeki her maddenin son derece önemli olduğuna değinen Ayşe, “Bu 25 hedef maddesinin kız ve erkek çocuklarına aktarımını esasen daha nitelikli kılabilecek, idrakını ve pratiğe dökümünü kolaylaştıracak olan toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin kaldırılmasını manidar ve ciddi düzeyde kaygı verici bulmaktayız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en büyük göstergelerinden biri olan kadına şiddet ve çocuk istismarı haberleri ülke gündeminde sıkça yer alırken, bu sorunun sadece caydırıcı cezalarla değil esasen toplumsal cinsiyet stereo tiplerinin eğitimle modernize edilmesi ile çözülebileceği bilimsel bir gerçektir. Hedeflenen ‘muasır medeniyet seviyesine’ toplumsal cinsiyet eşitliğini atlayarak geçilemeyeceği ise aşikârdır. Bakanlığınızca ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni müfredata zorunlu ders olarak eklemenizi öneririz” dedi.
 
Ayşe, Milli Eğitim Bakanı’nın cevaplaması üzere şu soruları sordu: 
 
“* Bakanlığınızın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefi olmadan eğitim sistemini modern bir düzlem üzerine kurması mümkün müdür?
 
* Bakanlığınızın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni 10 Eylül 2019/2020 Eğitim- Öğretim Yılı Hedef Listesi'nden aniden çıkartmasının sebebi nedir?
 
* Bakanlığınızın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefini 10 Eylül 2019/2020 Eğitim- Öğretim Yılı Hedef Listesi'nden çıkartmasında tarikat ve cemaatlerden aldığınız tepkiler etkili midir?
 
* Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini çocuklara Bakanlığınız tarafından değil de, hangi kurum veya kuruluşlar tarafından verilmesini öngörüyorsunuz?
* Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefinin eğitim sistemine zarar verdiğine ilişkin herhangi bir veriye sahip misiniz?
 
* İstanbul Sözleşmesi'ne karşı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?
 
* Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu sorunların eğitim ile çözülebileceğine ilişkin bir çalışma veya değerlendirmeniz bulunmakta mıdır?”