‘Kadına yönelik şiddete karşı kriz koordinasyon kurulu oluşturulacak mı?’

  • 16:35 4 Nisan 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemleri  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sordu. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüs (Covid-19) kapsamında “evde kal” çağrısıyla kadınların daha çok şiddete maruz kalmasını Meclis gündemine taşıdı. Tülay, kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemelere dair Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' a soru önergesi verdi. 
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki koruma hükümlerini kısıtlaması ardından kadınlar için çok daha güvencesiz bir ortam oluşturulduğuna dikkat çekilen önergede, “Kadınlar, şiddet uygulayanı evden uzaklaştırma gibi önleyici tedbir kararlarını almakta normal zamanlarda bile zorlanmakta iken HSK, bu tedbir ile önleyici tedbir kararları vermekten, bunları uygulamaktan imtina eden kamu personeline gerekçe sunmuştur. Alınan tedbir, erkek şiddetini teşvik edeceği gibi kadınların yasal mekanizmalara başvurma çabalarına karşı da caydırıcı bir etki oluşturacaktır” ifadeleri yer aldı. 
 
Önergede, Mart ayı boyunca 18’i evlerinde olmak üzere 29 kadının katledildiği hatırlatıldı. 
 
Önergede,  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk' a yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi:  
 
"* Bakanlığınız tarafından kadına yönelik erkek şiddetine karşı kriz koordinasyon kurulu oluşturulacak mıdır?
 
* Kadınların başvurabileceği, karakol, ŞÖNİM, adliyeler, adli yardım büroları, Kaymakamlıklar, Sosyal Hizmet Merkezleri gibi birimlerin eşgüdümlü çalışmasını sağlamak için her ilde kadına yönelik şiddet kriz koordinasyon masaları kurulması için çalışmalarınız var mıdır?
 
* Sığınak ve acil barınma ihtiyaçları için kapasite artırılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara kabul koşullarını kolaylaştırmak ve böylece kadınların korunmasız olduğu hissini ortadan kaldıracak adımlar atılacak mıdır?
 
* Alo 183 Acil Yardım Hattının sadece kadına yönelik şiddet konusunda kadın uzmanlar tarafından destek vermesi ve kapasitesinin artırılması için Bakanlığınızca çalışmalar başlatılmış mıdır?
 
* ŞÖNİM’lerin 7/24 telefonla ve online olarak sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermesi için adım atılacak mıdır?
 
* Karantinada erkek şiddetine uğrayan kadınların hangi kurumlarla nasıl iletişime geçeceklerini, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının neler olduğunu anlatan çok dilli, basit ve bilgilendirici açıklamalar yapılması için çalışmalarınız olacak mı?
 
* Emniyet personeli, hakim, savcı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi ilgili tüm kamu personellerine bu süreçte kadınlara nasıl destek verilmesi gerektiği ve izlemekle yükümlü olduğu uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalar planlanmakta mıdır? 
 
* Kadınlara mali destek sunularak şiddet alanlarından çıkmalarının olanaklarını yaratmak üzere bir fon ayırmak üzere çalışmalarınız olacak mıdır?
 
* Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kalmak zorunda olan kadınlara yönelik şiddetin artmasını önlemek üzere 6284 sayılı Kanununda tedbir kararının kaldırılması ile başlayarak, İstanbul Sözleşmesi ile etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak mıdır?"