İnfaz düzenlemesi Meclis Genel Kurul’da görüşülüyor

  • 15:28 7 Nisan 2020
  • Siyaset
ANKARA - AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis Genel Kurul’da görüşülmeye başladı.
 
AKP ve MHP grubunun ortak hazırladığı 70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik öngören “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,  Meclis Genel Kurul’da görüşülmeye başlandı. Tasarı geçen hafta Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.