HDP yargı paketine şerh düştü

  • 15:26 5 Haziran 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP, “İkinci Yargı Paketi”ne şerh düşerek iktidarın duruşmaların gizli yapılmasını amaçladığını belirtti. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP), “İkinci Yargı Paketi” adıyla bilinen “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” muhalefet şerhi düştü. Adalet Komisyonu’ndan geçen ve yargılama süreleri, arabuluculuk, alacak davaları gibi düzenlemeleri içeren teklif için şerhte, “Evrensel hukuk ilkelerinin ihlali” değerlendirilmesi yapıldı.
 
‘Davaların temyiz aşaması iki kat arttı’
 
Şerhte, “Yargıtay öncesi kanun yolu olarak öngörülen bu mekanizma; adeta dosyaları arada bir rafta bekletme aracına dönüştürülmüştür. Davaların karara bağlanma süreci temyiz aşaması da gözetildiğinde, adeta bu süreci iki kat uzatmıştır. Bu husus, makul sürede karar verme ve hakkın tecelli etmesini sağlama ilkesini ihlal eder hale gelmiştir” denildi.
 
‘Yenilik doğuran yanı yok’
 
Teklifin “çorba yasa” olarak tanımlandığı şerhte, “Bu düzenlemenin yenilik doğuran bir yönü de yoktur. Türkiye’deki tüm temel yasalar bir kez daha yap-boz tahtasına dönüştürülmüştür. Bu temel yasaların çoğunda, temel kanun değişikliği ile AKP hükümetleri döneminde gerçekleştirilmiştir. Halkları, toplumun iradesini yansıtmayan bu yasaların hepsi başta olmak üzere, uygulanamaz haldedirler” diye belirtildi. 
 
‘Gizlilik kararı kimin yararına?’
 
Şerhte, teklifte duruşmaların gizli yapılmasıyla ilgili maddenin aleniyet ilkesine aykırı olduğu ve iktidarın taraf olduğu davaları kamuoyundan kaçırmak gibi bir sonucu doğuracağı eleştirisi yapıldı. Şerhte, “Son dönemlerde tartışma konusu olan Man Adası ile ilgili olan bir davada tarafları ve mevcut olan siyasal iktidarı etkileyeceği kanaatiyle mahkeme burada bir gizlilik kararı verebilecek. Gizlilik kararı verilmesi kimin yararına, yargılama yapma yükümlülüğünde olan yargı makamlarının en büyük sorunu doğru karar vermeye ilişkin olan husus değildir. En büyük sorun şu olacak; halkın, kamuoyunun, vatandaşın adaletten kuşku duyacak olmasıdır” ifadelerine yer verildi.
 
Türkiye’de “ikili hukuk sisteminin” uygulandığının vurgulandığı şerhte, teklifin 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “Mahkeme, fiili engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına da karar verebilir” hükmünün ceza yargılamalarında kötüye kullanılmasına yol açabileceği ifade edildi.