HDP’li vekile 4 bakanlıktan yanıt!

  • 15:52 7 Temmuz 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Muazzez Orhan’ın 8 Mart’ta verdiği önergelerden 4’üne daha yanıt verildi. Bakanlıkların önergelere verdiği cevaplarda ilgili kurumlardaki kadın personel oranı dikkat çekti.  
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm bakanlıklara kadın-erkek eşitliği üzerine sunduğu 130 soruluk 17 soru önergesinin 4'üne daha cevap verildi. Muazzez’in şimdiye kadar toplamda 10 önergesine yanıt verilirken, 7 önerge ise yanıtlanmayı bekliyor.
 
‘Kadın personel oranı yüzde 13’
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Türkiye’de enerji arzı ve talebinde kadınların üretici ve tüketiciliğine dair sorulan sorulara, Bakanlık tutulan istatistiklerde kadın verisi tutulmadığını belirterek, birçok soruyu yanıtlamadı. Bakanlık, sorulara şu yanıtları verdi: 
 
“*2020 yılında 4 milyon 273 bin elektrik faturası ödenemediği için kesilmiştir. Bunların ne oranda kadınlara ait olduğu açıklanmamıştır.
 
*2020 yılında 965 bin 302 doğalgaz faturası ödenemediği için kesilmiştir. Bunların ne oranda kadınlara ait olduğu açıklanmamıştır.
 
*6 bin 298 Maden işletme ruhsatı vardır. Bunların ne oranda kadınlara ait olduğu açıklanmamıştır.
 
*12 bin 988 akaryakıt istasyonu vardır. Bunların ne oranda kadınlara ait olduğu açıklanmamıştır.
 
*Bakanlık merkez teşkilatında kadın personel oranı yüzde 32’dir. Yöneticiler içerisinde kadın oranı açıklanmamıştır. İlgili kuruluşlarda kadın personel oranı sadece yüzde 13’tür.”
 
‘Bakanlık personelinin yüzde 38’i kadın’ 
 
Dışişleri Bakanlığı’na verilen önergede ise kadın büyükelçi sayısı, yurt dışına yapılan görevlendirmelerde tüm bakanlıklar için kadın görevlendirme oranı, yurtdışı fonlarıyla desteklenen projelerde toplumsal cinsiyet eşitliği için ayrılan pay ve Bakanlık bünyesinde kadın personellerin sayı ve oranı soruldu. Bunların dışında son zamanlarda gündem olan “İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW” gereği toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla hangi mekanizmaların oluşturulduğu soruldu. Bakanlık bu sorulara da şu cevapları verdi: 
 
“* Yurtdışı aktif temsilciliklerinin (yaklaşık 240’tır) 65’i kadınlarca temsil edilmektedir. (Yüzde 27)
 
*Bakanlık personelinin yüzde 38’i, Genel Müdür, Daire Başkanı ve Şube Müdürü gibi kadroların yaklaşık yüzde 30’u kadındır.
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği için ilgili mekanizmalar sorusuna ise bakanlık şu cevabı verdi: “Türkiye, BM, AGİT, Avrupa Konseyi ve AB gibi uluslararası örgütlerde kadına karşı şiddetle mücadele ve kız çocuklarının eğitime dahil, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet ve kararlara katılım sağlamakta, bunları desteklemektedir. 
 
BM Cinsiyet Eşitliği ve Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN WOMEN) Avrupa ye Orta Asya Bölge Ofisi 2014 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet göstermektedir. UN WOMEN tarafından kadınların her alanda güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanan projelerin finansmanı amacıyla, ülkemizce her yıl anılan kuruluşa katkı sağlamaktadır.” 
 
‘Kadın yönetici oranı yüzde 20’
 
Gençlik ve Spor Bakanlığına verilen önergede de KYK yurtlarında kalan kadın öğrenciler, KYK burslarından kadınların yararlanma oranları, lisanslı sporcular ve hakemler içerisinde kadın oranını, kadınların sportif faaliyetlere katılımı için ayırılan bütçeyi, bakanlık personeli ve yönetimi içerisinde kadın oranı soruldu. Bakanlık şu cevabı verdi: 
 
“*Toplam üniversite öğrencilerine göre yüzde 10’un altında olan KYK yurt kapasitesinin yüzde 62’si kadın öğrencilere tahsis edilmiştir. YÖK verilerine göre 3 milyon 676 bin olan kadın öğrencilerin 422 bini için (yüzde 11) yurt imkanı sağlanmış yüzde 89’u bu imkandan yararlanmamaktadır. 
 
*Yurt ücretleri yurdun niteliğine göre 200 TL ile 340 TL arasında değişmektedir. 
 
*Türkiye’de yaklaşık 10 milyon olan lisanslı sporcuların yüzde 37’si kadındır.
 
*Bakanlık personeli içerisinde yüzde 30-40 bandında olan kadın personel oranına karşın yöneticilerin sadece yüzde 20’si kadındır. 
 
*Kadınların sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla ne kadar bütçe ayırıldığına yanıt verilmemiştir.” 
 
Ulaştırma ve Alt Tapı Bakanlığı’nın kadın personel oranı yüzde 25
 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na da Türkiye’de; internet aboneliği içerisinde kadın oranı, seyahat eden yolcular içerisinde kadın oranı, sürücü ehliyeti olanlar içerisinde kadın oranı, gemi/yat sahipliği içerisinde kadın oranı, amatör denizci belgesi alanlar içerisinde kadın oranı, kapatılan internet sayıları ve bunların içerisinde kadın yöneticisi/sahibi olanların oranı, bakanlık personelleri içerisinde kadın oranına yönelik sorular yöneltildi. Bakanlık şu cevabı verdi: 
 
“*76,6 milyon internet abonesi vardır ancak abonelerin ne oranda kadın olduğuna dair veri yoktur.
 
*Amatör Denizci Belgesi alan yaklaşık 777 bin kişinin yüzde 12’si (93.198 kadın) kadındır.
 
*Gemi/yat sahipliği sicilinde cinsiyet verisi tutulmamaktadır.
 
*Bakanlık personeli içerisinde kadın oranı yüzde 25’tir. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda bu oran yüzde 15’e düşmektedir.”