Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi

  • 08:32 29 Temmuz 2020
  • Siyaset
ANKARA - AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 9 maddelik teklifte muhalefetin verdiği değişiklik önergeleri reddedilirken, AKP’nin önergesiyle iki maddede değişikliğe gidildi.
 
AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya kısıtlamalar getiren “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
 
Muhalefetin teklife dair verdiği değişiklik önergeleri reddedilirken, AKP’nin verdiği değişiklik önergeleri ise kabul edildi.
 
Teklifin birinci maddesi “sosyal ağ sağlayıcısı” tanımlaması getiriyor. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanacak.
 
İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. AKP’nin teklifin birinci maddesine ilişkin verdiği değişiklik önergesinin kabul edilmesi ile değişikliğe gidildi. Değişiklik ile "IP adresi,” ibaresinden sonra gelmek üzere "port bilgisi” eklendi.  Buna göre kanunda yer alan trafik bilgisi tanımına port bilgisi ibaresinin eklenmesi suretiyle aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.  
 
İdari para cezası arttırıldı
 
Teklifin 3’üncü maddesi yer sağlayıcılarının yükümlülüklerini düzenliyor. Teklife göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcısı hakkında 1 milyondan  10 milyon TL’ye idari para cezası öngörüyordu. Ancak AKP’nin verdiği değişiklik önergesiyle bu cezalar 100 bin TL’den 1 milyon TL şeklinde değiştirildi.
 
Teklifin kabul edilen diğer maddelerine göre ise bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.
 
Mevcut kanun; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ile “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda” yer alan suçlar bakımından sadece erişimin engellenmesi yaptırımı öngörürken teklifle erişimin engellenmesine “içeriğin çıkarılması” da eklendi.
 
İçeriğe erişim engeli
 
Mevcut kanunda kişilik hakları ihlal edilenlerin “erişim engeli” istemesi, “içerik çıkarma ve/veya erişim engellenmesi” şeklinde değiştirildi. Ayrıca içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarına ek olarak, “kişilik haklarını ihlal edici içerikler ile kişinin adının ilişkilendirilmemesi” kararı verilebileceği öngörülüyor. Böylece bahse konu içeriğin erişiminin engellenmesine ek olarak kişiyi ve içeriği ilişkilendiren tüm veriler de arama motorlarından kaldırılacak.
 
‘Fiilen işlemez hale getirildi’
 
Teklif sosyal ağ sağlayıcıları tarafından Türkiye’de yetkili en az 1 kişi belirlenmesini öngörüyor. Kişilik hakkının ihlalinde temsilciye başvurulacak ve sayfanın kaldırılması istenecek. Yetkili kişi bildirilmemesi durumunda; kademeli olarak 10 milyon ila 30 milyon lira idari para cezası, bu platformlara reklam verilmesinin yasaklanması, internet bant trafiğinin yüzde 50’den başlanarak yüzde 90 oranına kadar daraltılması (fiilen işlemez hale getirilmesi) yaptırımları düzenlendi.