Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde kadın yok!

  • 09:10 22 Ekim 2020
  • Siyaset
ANKARA - Meclise sunulan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 bütçesi 155 milyar 11 milyon 61 bin TL olarak öngörüldü. Bütçede engelliler, mülteciler ve dezavantajlı gruplar yer almazken, kalemlerin artırılmasına rağmen krizin en ağır bedelini ödeyen kadınların k’si bile bütçede yer almadı. 
 
‘2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin’ giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. 
 
Bu yıl da en fazla bütçe ayrılan bakanlıklardan biri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerini takiben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birleştirilmesi sonucu oluşturuldu.
 
Bütçe kalemlerine bakıldığında yine kadınlar, engelliler, mülteciler, dezavantajlı gruplar ve yoksul kesim görmezden gelindi.  
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi 155 milyar 11 milyon 61 bin TL
 
Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na geçen yıla oranla 29 milyon 201 bin artışla toplamda 155 milyar 11 milyon 61 bin TL bütçe öngörüldü. Bakanlığın “Kadının güçlenmesi” kalemine 2021 yılı için 424 milyon 983 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu kalemde geçen seneye oranla 70 milyon artış yaşandı. 
 
Bütçe artarken kadınlar yoksullaşıyor!
 
Peki, bütçede artış yaşanırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınların güçlenmesi için ne yaptı? Mart 2019-Mart 2020 arası verilerine göre kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı  ise yüzde 45.3 olarak hesaplandı. Türkiye’de yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya olan kadınlar salgın döneminde ve sonrasında düşen emek talebi karşısında erkeklere göre çok daha kırılgan bir konumda. Kadınlar giderek yoksullaşırken, iktidar evdeki bakım ve emeği kadınların sırtına yükleyerek kadınları eşitsiz bir tablo ile karşı karşıya bıraktı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri kadınlar esnek, güvencesiz, ucuz işlerde çalıştırılırken her geçen gün kadın yoksulluğu artıyor.
 
Çocukların korunması için 4 milyar ödenek
 
Bakanlığın, “Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması” kaleminde 2021’de 4 milyar 138 milyon 749 bin ödenek öngörüldü.  Bakanlık,  2020 yılı için 3 milyar 393 milyon 228 bin ödenek sağlamıştı. Çocukların korunmasına dönük bakanlığın ne tür bir çalışma yaptığı belirsizliğini korurken, hayata geçirilmeyen politikalar nedeniyle çocuklar yaşamın her alanında sömürüye maruz kalıyor.
 
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK), 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturuyor. TÜİK’in  2019 yılı “Çocuk İşgücü Anketi” verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalıştırılan 720 bin çocuk var. Söz konusu çocukların yüzde 65,7'si bir eğitime devam ederken, bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kız çocuklarında yüzde 66,1 oldu. Çocuklar en fazla, en güvencesiz alanların başında gelen tarım,  sanayi ve hizmet sektöründe çalışmak zorunda bırakılıyor. 
 
Bakanlığın “Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma” kaleminde ise 2021 yılında 28 milyar 735 milyon 891 ödenek öngörüldü. 2021 yılı için verilen bütçe 25 milyar 93 milyon 519 bin. Türkiye’de kadın işsizliği oranının, yüksek eğitimli kadınlar da dahil olmak üzere her vasıf ve eğitimdeki kadınlar açısından OECD ülkelerindeki en yüksek ikinci sırada. 
 
Bütçede kadının k’si yok
 
Bütçe teklifinin performans göstergelerinde, eşi vefat etmiş kadınlara 325 TL olarak iki aylık periyotlarla ödenen sosyal yardımdan 2020’de 160 bin kişi faydalanırken, 2021 bütçesinde bu sayının 115 bine indirilmesi hedefleniyor. Devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortası primi 2020’de 8 milyon 132 bin kişi olarak belirlenirken, 2021’de 7 milyon 627 bin 116 kişiye düşürülmesi öngörülüyor. 
 
ŞÖNİM sayısı aynı kaldı
 
Bütçe teklifinin 2020 performans göstergelerinde kadın konukevi sayısı 150 olarak gerçekleşirken 2021 bütçesinde bu sayı 155 olarak tahmin edildi. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM )  sayısı ise 2020’deki gibi 81 olarak yer aldı.  ŞÖNİM’e son 7 yılda 514 bin başvuru yapılırken her 7 buçuk dakikada ortalama bir kadın şiddete uğradığı gerekçesiyle resmi merkezlere başvuruyor. Bu sayı her geçen gün artarken ŞÖNİM sayının 2023’e kadar aynı kalması hedefleniyor.