Kadın esnafların sorunları Meclis gündeminde

  • 14:39 30 Kasım 2020
  • Siyaset
ANKARA - HDP Ankara Milletvekilli Filiz Kerestecioğlu kadın esnafların yüz yüze kaldığı zorlukları Meclis gündemine taşıdı.
 
Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu kadın esnaflar ve işletmecilerin yüz yüze kaldığı zorlukları Meclis gündemine taşıdı. Filiz, konuya ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması üzere soru önergesi verdi.
 
Filiz önergede şunları belirtti: “Kadınların ticaret alanında özel politikalarla desteklenmesi, kadınların istihdama katılımının artmasının yanında, ekonomi ve ticaret alanındaki süregiden ayrımcılığın sonlanması için büyük önem taşımaktadır. Ancak, kadınların piyasaya ve işgücüne bu şekilde katılmaları ancak bankacılık ve finans sektörü tarafından içerildikleri ölçüde mümkün olmaktadır. Kadınlar işletme kurabilmek için krediler çekerek sürekli borçlanmak zorunda kalmaktadır. 
 
Öte taraftan, kadınların kendi hesabına çalışmasını destekleyen politikalara bakıldığında hala büyük oranda geleneksel ve ‘kadınlara uygun’ olarak görülen sektörlerin öne çıkarıldığı görülmektedir. Kadınların girişimci olmalarının kalkınma ve ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, kadınlar açısından eşitsizlikler üreten toplumsal cinsiyet rolleri hiç sorgulanmamaktadır. Ev içinde çalışmayı mümkün kalacak hizmete dayalı işler ve tarımsal üretim ile ev içi üretimi harmanlayan, çoğunlukla az sayıda kişinin çalıştığı hizmet odaklı mikro ölçekli kadınlara ait işletmeler, pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerdir.” 
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a şu sorular yöneltildi:
 
“*Pandemi ve ekonomik krizin kadın esnaflar üzerindeki etkisini azaltmak için özel politikalar uygulanmakta mıdır?
 
*2020 Mart itibarıyla ticaret ve esnaf odalarına kayıtlı kadın esnaf, işletmeci ve girişimci sayısı ne kadardır, kadınlara ait işletmelerin illere göre dağılımı ve toplam esnaf ve girişimci sayısı içinde kadınların oranı nedir? 
 
*Nisan-Kasım 2020 arasında kapanan işletme sayısı nedir, bunlardan kaçı kadınlara aittir? Kadınlara ait olup kapanan işletmelerin illere göre dağılımı nedir?
 
*Nisan-Kasım 2020 arasında kadınların işletmelerini kapatmalarının nedenleri nelerdir?
 
*Nisan-Kasım 2020 arasında yeni işletme açan kadın sayısı ve bunların illere göre dağılımı nedir?
 
*Nisan-Kasım 2020 arasında KOBİ teşviklerinden yaralanan kadın sayısı nedir?
 
*İşletmelerini ayakta tutabilmek için kadınların daha fazla borçlanmak, banka kredilerinden yararlanmak dışında bir seçeneği bulunmakta mıdır?
 
*Pandemi dönemine özgü kredi ve teşvik düzenlemelerinden kaç kadın yararlanmıştır?
 
*Nisan-Kasım 2020 arasında kaç kadın esnaf, işletmeci ve girişimcinin Bağkur ve SGK primleri başta olmak üzere diğer ödemelere ait borçları ertelenmiştir?
 
*Kendi hesabına çalışan, esnaf ve girişimci kadınların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre dağılımı nedir? Kadınlara ait işletmelerin türleri nelerdir?
 
*Kadınların ticaret ve ekonomiye katılımını arttırmak, bu alanlarda eşit koşullarda faaliyet göstermelerini sağlamak için neler planlıyorsunuz?”