Cins kırımına ilişkin genel görüşme talebi reddedildi

  • 18:11 26 Ocak 2021
  • Siyaset
 
ANKARA - HDP’nin kadına yönelik şiddet ve kadın katliamlarının önlenmesinde Meclis’in görev alması için yaptığı genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP), kadına yönelik şiddetin son bulması için Meclis Genel Kurulu’nda genel görüşme talep etti.
 
Genel Kurul’a sunulan genel görüşmenin gerekçesinde, Türkiye’de kadına yönelik cinsel ve fiziksel şiddet başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve psikolojik şiddetin artarak devam ettiği belirtildi. Gerekçede, “Özellikle pandemi ile beraber yaşanan ekonomik ve toplumsal krizde en güvencesiz konumda olan kadınların ciddi hak kayıpları yaşamasının yanı sıra, kamusal alandaki varlığına, kimliğine, yaşam alanlarına, bedenlerine ve emeklerine dönük saldırılar da artmıştır. Cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimden ve iradesinden dolayı neredeyse her gün en az bir kadın erkekler tarafından katledilmektedir” denildi.
 
‘Bütüncül politika’
 
Gerekçede, kadın katliamları ve şiddeti ancak mevcut yasaların etkin şekilde uygulanması ve cinsiyetçilikle mücadele eden politikaların geliştirilmesiyle mümkün olacağı belirtildi. Kadına dönük katliam ve şiddetin kadın kırımına dönüştüğüne vurgu yapılan gerekçede, şu ifadeler yer verildi: “Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik şiddet, Türkiye’nin de gittikçe derinleşen temel sorunlarından biridir. Kadına yönelik şiddetin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri yasaların etkin şekilde uygulanmamasıdır. Türkiyeli kadınların uzun soluklu mücadeleleri sonucu kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip olan birçok kanun yasalaşarak güvence altına alınmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele, erkek şiddetinin önlenmesi ve şiddet gören kadınların korunarak güçlendirilmesini kapsayan bütüncül bir politika gerektirmektedir. Ancak katliam boyutuna varan kadın cinayetlerine rağmen hala gerekli tedbirler alınmamaktadır. Bu açıdan kadına yönelik şiddete ilişkin acil önlemler alınması amacıyla genel görüşme açılması elzemdir.” 
 
HDP’nin genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.