HDP ve CHP'nin şerh koyduğu seçim ittifakı teklifi Meclis'ten geçti

  • 10:30 13 Mart 2018
  • Siyaset

 

ANKARA - HDP ve CHP'nin şerh koyduğu  seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti.  Bu düzenlemeye göre,  kamu görevlilerin sandık başkanı olacağı seçimlerde mühürsüz zarflar geçerli olurken, aynı binadakiler farklı sandıklarda oy kullanacak. 
 
AKP ve MHP tarafından dün akşam saatlerinde başlayan Meclis görüşmeleri sonrası hazırlanan seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi HDP ve CHP'nin şerh koymasına rağmen, geçti. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçen kanun teklifinde yer alan maddeler, seçimde olası riskleri yeniden gündeme getirdi. 
 
Mühürsüz zarflar geçerli olacak
 
Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonrasında oylanan ve 26 maddeyi kapsayan düzenlemede yer alan Madde 9'da mühürsüz zarfların geçerli olacağı belirtiliyor.  Maddenin içeriğinde şu ifadeler yer alıyor: 
 
"MADDE 9: Maddeyle 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin dördüncü fıkrasında üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Zarfların ilçe seçim kurulunun mührüne ilaveten sandık kurulu tarafından da mühürlenmesi, sahte zarf kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. Ancak sandık kurullarının zaman zaman sehven zarfları mühürlemedikleri görülmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, zarfların sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş zarfların geçerli sayılmasına istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.
 
Dördüncü fıkranın son cümlesinde yapılan değişiklikle, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılacağı hükme bağlanmaktadır."
 
Sandık başkanları kamu görevlileri arasından seçilecek
 
Madde 3'te ise, sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından belirleneceği kaydediliyor. Bu maddede  şöyle deniliyor: 
 
"MADDE 3: Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut düzenlemedeki iyi ün yapmış kişiler kavramının afakî niteliği ve bu kişilerin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle, uygulamada sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Teklifle birlikte yapılan seçimlerde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi ve seçim ittifakı müessesesine yer verilerek sandık sonuç tutanaklarına işlenecek bilgilerde değişiklik yapılması sebebiyle, oy kullandırma ve sayım döküm işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaması için bu işlemlerin daha nitelikli ve liyakatli kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.
 
Düzenlemeyle, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınarak ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi, ilçe seçim kurulu başkanının bu kamu görevlileri arasından ad çekmek suretiyle, ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının iki katı sayıda kamu görevlisini tespit etmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirlemesi hükme bağlanmaktadır.
 
Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, sandık kurulu başkanının görevine gelmemesi halinde, yerine hangi üyenin başkanlık edeceği düzenlenmektedir."
 
Aynı binadakiler farklı sandıklarda oy kullanacak
 
Bir diğer maddede ise aynı binadaki yurttaşların farklı sandıklarda oy kullanacağı ifade ediliyor. Bu maddede de şu ifadelere yer veriliyor: 
 
"MADDE 1- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, ilçe seçim kurulunca sandık bölgesine ayırma işlemi yapılırken Anayasada yer alan seçimin serbestliği ve gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınmaktadır.
 
298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Yüksek Seçim Kurulu'na bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirleme görevi verildiğinden, maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır."