Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin 2019 Ajandası: Kadınlar vardır!

  • 09:04 21 Ocak 2019
  • Kültür Sanat
İSTANBUL- Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bu yıl 26'ncısını yayınladığı "Kadınlar Vardır!" adlı ajandada, 95 yıl içerisinde derledikleri 100 kadın kurumunun kuruluş amacı, hedefleri ve güncel durumları yer alıyor.
 
Kadın Eserleri Kütüphanesi (K.E.K.) ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın 2019 Kadın Ajandası çıktı. 26'ncısı yayınlanan kadın ajandası bu yıl "Kadınlar Vardır!" adıyla yayınlandı. Kadın Eserleri Kütüphanesi bu yılki ajandayı, feminist kadın hareketi içerisinde aktif rol oynayarak çeşitli eylem ve kampanyalara katılan, çok sayıda kadın derneği ve kuruluşun kurucularından olan Şirin Tekeli'ye ithaf etti. Ajandanın teması, 1923-2018 yılları arasında kurulmuş dernek, vakıf, platform, grup, kampanya vb. kadın kurum ve örgütlenmeleri olarak belirlendi. Ulaşılan 800 civarı kadın kurumu ve örgütlenmesi arasından 100 tanesinden belirlenen bir seçki oluşturuldu. Bu 100 kadın kurumunun kuruluş amacı, hedefleri ve güncel durumları ajandada yer alıyor. 1923-1960 arası 10, 1960-1990 arası 20, 1990-2000 arası 24 ve 2000-2018 arası 46 kadın örgütünün kuruluş amacı, çalışmaları ve faaliyetlerine dönük bilgiler bulunuyor. 
 
1990'dan bu yana çalışmalarını sürdürüyor
 
Türkiye'nin ilk ve tek kadın kütüphanesi ve arşivi olan Kadın Eserleri Kütüphanesi, "Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini de gelecek nesiller için saklamak" amacıyla kuruldukları 1990 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor.
 
Türkiye deki toplumsal cinsiyet rejiminin renkli bir fotoğrafını sunan ajandadaki kimi örgütler ise şöyle:
 
Kadınlar Haklarını Koruma Derneği (1954)
 
İstanbul'da kurulan dernek, yasalarda ve toplumda cinsiyet ayrımının kaldırılması, her alanda hak ve yetki eşitliğinin kabul edilmesi için çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. Günümüzde de faaliyetlerini sürdüren dernek, müracaat eden tüm kadınların boşanma, velayet, nafaka gibi hukuki yardım ve müracaatlarında bulunuyor.
 
Feminist Kadın Çevresi (1989)
 
Kültür-sanat alanda çalışma yürüten feminist kadınlardan oluşan Feminist Kadın Çevresi, bağımsız kadın örgütlenmesinin teorik ve pratik zeminini dünyada ve Türkiye'de geliştirilen feminist literatür ve sistem karşıtı hareketlerin açtığı özgürlükçü tartışmalar üzerinden kurarak, savaş karşıtı bir kadın duruşunu çoğulcu ve çok kimlikli bir feminizm anlayışıyla geliştirmeyi hedeflemiştir. Dernek web yayıncılığı üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.
 
Görünmeyen Emek Kooperatifi (1996)
 
Kooperatif, kadın kurtuluş mücadelesinin, sınıf mücadelesi gibi genel mücadele alanlarından dolayı ertelenemeyeceğini savunarak, feminist hareketle işçi sınıfı içindeki kadınların ortak mücadelesini hedefliyordu. Sendikalaşmanın hayata geçirilememesi sonucu, örgütlenme amacını gerçekleştiremeyen kadınlar, farklı kadın kuruluşları bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.
 
Hay Gin (1998)
 
Türkiye'de Ermeni kadın olma deneyimi üzerinden bir araya gelen grup, Ermeni kadınların sorun ve taleplerini bir araya getirmek, ayrımcılığa, şiddete, sessizleştirmeye karşı mücadele yolları geliştirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerine bir süre daha devam ettikten sonra platform üyeleri etkinliklerini bağımsız sürdürmeye başladı.
 
Erktolia (2015)
 
Türkiye gündemindeki kişi ya da grupları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden hedef alarak bu kimliklere yönelik herhangi bir şiddet türünü içeren, aşağılayan, yok sayan, ötekileştiren söylem içerik ve bunların sonucu dayatılan yaptırımlarla mücadele eden proaktivist bir gönüllülük platformudur. Fiziksel, cinsel duygusal istismarı yücelten kurgulara, cinsiyetçi ve fobik bir dil kullanan haber metinlerine de sessiz kalmaz.