Cezaevi raporu: Tutsaklar tehlike altında

  • 09:22 2 Mart 2019
  • Güncel
İSTANBUL -  ÖHD ve İHD’nin işkenceyle gündeme gelen Düzce T Tipi Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporda, tutsakların güvenliklerinin ciddi tehlike altında olduğu, her an yeni bir işkence girişimi tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, cezaevi müdürünün keyfi uygulamalarına yer verildi. 
 
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Düzce T Tipi Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin rapor hazırladı. 18 Ocak'ta cezaevindeki tutsakları ziyaret eden avukat Nagehan Avçil ve Emrah Baran, hazırlamış oldukları raporda, cezaevi girişinden itibaren infaz koruma memurlarının provokatif yaklaşımlarının avukatlara dahi yöneldiğini ve bu tutumun endişe yarattığını vurguladı. 
 
Cezaevinde 6 tutsak ile 3 saat yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlanan raporda dikkat çekilen hak ihlalleri ise şöyle sıralandı: 
 
"* Mahpuslar 25-26 Eylül 2018 tarihinde uygulanan işkenceyi vurgulamış, işkencenin ayakta sayım dayatması ile gerçekleştiğini, mahpusların ayakta sayım dayatmasını kabul etmemesi üzerine birkaç gün sonra hapishane müdürünün bulunduğu esnada koğuşa gardiyanlarla birlikte gelinip, ayakta sayım verilmemesi nedeniyle hapishane müdürünün 'gereğini yapın' söylemi ile gerçekleştiği ifade etmişlerdir. Mahpuslar saatlerce işkenceye maruz kalmış sonrasında ters kelepçelenerek duvar dibinde bekletilmiştir.
 
* Mahpuslar işkence tehdidinin devam ettiğini, provokatif yaklaşım ve söylemlerin devam ettiğini belirtmişlerdir.
 
* Hapishanede siyasi mahpuslara mutlak tecrit dayatılmaktadır. Sosyal aktivite, sohbet hakları engellenmekte, siyasi mahpuslar birlikte sosyal aktivitelere çıkartılmamaktadır.
 
* Hapishanede tüm mahpuslar telefon haklarını birlikte kullanırken, siyasi mahpuslar tek tek koğuşlarından çıkartılarak telefon haklarını kullanabilmekte, mahpuslar her alandan izole edilmektedir.
 
* Hapishane müdürü siyasi mahpuslara dönük 'Ben Telafer Türküyüm, ceddimiz sizi tir tir titretti, Türk'ün gücünü göreceksiniz, hukuk yok ben varım' söylemleri ile siyasi mahpuslara karşı ırkçı söylemlerde ve tehditlerde bulunmaktadır.
 
* Mahpuslara keyfi disiplin soruşturmaları ile disiplin cezaları verilmekte, disiplin cezaları ile mahpusların şartlı tahliyeleri engellenmektedir.  Bir yıldır şartlı tahliye süresi geçmiş olmasına rağmen keyfi disiplin cezaları nedeniyle tahliye olamayan mahpuslar bulunmaktadır.
 
* Kamu kurumu olan hapishanede siyasi parti amblemi taşıyan kalemler kullanılmakta, infaz koruma memurlarının yasaya aykırı davranışları bulunmaktadır.
 
* Mahpuslar revire çıkartılmamakta, sağlık hakları engellenmektedir.
 
* Mahpusların hastaneye sevkleri dahi aylar sonraya bırakılmaktadır. Hastaneye ve adliyeye sevklerinde tek sıra ve duvar dibinde askeri nizamda yürümeleri dayatılmaktadır. Bu esnada , 'siz daha 12 Eylül'ü görmediniz' söylemleri ile mahpuslar darp edilmektedir.
 
* Adalet Bakanlığına, mahkemelere, sivil toplum kuruluşlarına yazılan mektuplar denetime tabi tutulmakta ve gönderilmemektedir.
 
* Aramalar keyfi yapılmakta ve mahpuslar koridorlarda insanlık onurunu yakışmayacak şartlarda aranmaktadır.
 
* Mahpusların disiplin cezalarına itiraz dilekçeleri mahkemelere gönderilmemekte, disiplin cezaları kesinleştirilerek tahliyeleri engellenmektedir.
 
* Yeni Yaşam ve Evrensel gazeteleri verilmektedir.
 
* Koğuşlarda bulunan radyolara hukuksuz olarak el konulmakta ve bu yüzden disiplin soruşturmaları yürütülmektedir.
 
* Mahpusların hastane ve adliye sevkleri sırasında ayakkabı bağcıklarının çıkartılması istenmektedir. Mahpusların kabul etmemesi ve hastaneye gitmekten vazgeçmesi durumunda disiplin soruşturması ile hücre cezası verilmektedir.
 
* İnfaz koruma memurları mahpuslara hakaretlerde bulunmaktadır.
 
* İnfaz koruma memurları Kazım isimli hapishane birinci müdürüne 'reis' diye hitap etmekte, kamu kurumu kurallarının ve mevzuatın dışında hareket etmektedir.
 
* Mahpus yakınlarının ziyaretleri sırasında aramalarda onur kırıcı davranışlar ve kötü muamele ile karşılaşılmaktadır
 
* Mahpusların mektupları gönderilmemektedir
 
* Birçok hakkın kullanımı yasaya değil hapishane idaresinin takdirine bağlı kalınmaktadır."
 
'Güvenlikleri tehlike altındadır' 
 
Raporun sonuç ve değerlendirme bölümde de avukatlar, Düzce T Tipi Cezaevi'nin mevzuatlara göre değil tamamen kurum müdürünün keyfiyeti ile yönetildiğine dikkat çekerek, "Eylül ayında gerçekleşen ciddi işkence sonrası ağır psikolojik işkence devam etmektedir.  Mahpusların yakınmaları ile ilgili kurum müdürü ile görüşme talep edilmiş, ancak kurum müdürü görüşmeyi reddetmiştir. Mahpusların güvenlikleri ciddi tehlike altındadır. Her an yeni bir işkence girişimi tehlikesi bulunduğu gözlemlenmiştir. Mahpusların tahliyelerini engellemek amacıyla başlatılan disiplin soruşturmaları ve disiplin soruşturmalarına itirazların mahkemelere ulaştırılmaması, kurum idaresinin mahpuslara hasmane tavır içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Mahpuslar tüm yaşam alanlarından tecrit edilmiştir.  Ortak alanlarının tamamı engellenmekte izole bir yaşam dayatılmaktadır. Ceza infaz yasalarını aşan uygulamalar bu hapishanede oldukça fazladır. İnfaz koruma memurlarının psikolojik işkence ve hakaretleri mahpusların ortak şikayetidir. Tespit edilen ihlaller çok ileri boyutta olup,  ileri süreçlerde yaşam hakkının ihlaline varan kaygılara neden olmuştur. Kanaatimiz odur ki acilen bir heyet halinde ziyaret gerçekleştirilmelidir" dedi.