İşçiye yeni yasak: Hastalanmayacaksın!

  • 09:12 16 Mayıs 2019
  • Emek/Ekonomi
Gülistan Azak
 
DİYARBAKIR - İş güvenliğinin olmadığı, aydınlatılmayan katliamların devam ettiği bir ülkede işçi sağlığının konuşulması ve kararların alınmasının trajikomik olduğunu belirten Genel İş Sendikası Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Hanife Kardaş, Yargıtay’ın İçtihat Birleştirme kararı ile işçinin hastalanmasının da suç haline getirildiğini belirtti. 
 
Yargıtay, geçtiğimiz günlerde milyonlarca çalışanın hayatını etkileyecek bir karara imza attı. Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre, işçinin sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilecek, savunmasız ve tazminatsız işten çıkarılabilecek. Kararda, “Dayanarak yapılacak fesihlerde ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşan işe devamsızlık halinin yeterli olduğu, bu hakkın kullanımı için başka bir şart öngörülmediğine” işaret edildi. Ayrıca İş Kanunu’nda yer alan, “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işçiden savunma alınması gerekmeyecek.
 
‘Kelimenin tam anlamıyla trajikomik’
 
Yargıtay’ın kararını değerlendiren Genel İş Sendikası Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Hanife Karakaş, Soma Katliamı’nı anımsatarak, “İş Güvenliğinin olmadığı, aydınlatılmayan katliamların devam ettiği bir ülkede işçi sağlığının konuşulması ve kararlar alınması kelimenin tam anlamıyla trajikomik” dedi.
 
'İşçilerin hastalanması da suç haline getirildi'
 
Türkiye şartlarında çalışan bir kimsenin hasta olmaması için mucizelere ihtiyacı olacağını belirten Hanife, çalışanların kapitalizmin iş gücü olarak görüldüğünü ve bu nedenle hasta olmalarının işveren tarafından kabullenilmediğini ifade etti. Kararı, işçilerden doğaüstü güçler beklentisinin açık ilanı olarak değerlendiren Hanife, bu beklenti içinde olan hükümetin öncelikle işçilerin çalışma olanaklarını iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Her gün çok sayıda iş kazaları sonucu işçilerin yaşamlarını yitirdiğini kaydeden Hanife, ülkede işçi haklarının hükümet tarafından gasp edilmeye çalışıldığını söyledi. Hanife, şöyle devam etti: “Bu ülkede işçilerin sendikalı olması suç, basın açıklaması yapması suç, 1 Mayıs’ı kutlaması suç, olmayan iş güvenliği sonucu ölmesi suç. Bu suçlara Yargıtay kararı ile hastalanması da suç haline getirildi. İşverenin işçinin savunmasına ihtiyaç dahi duymadan sağlık gerekçesiyle işine son vermesi ise cabası.”
 
‘İşten çıkarılmaların önü açılıyor’
 
“Bu karar işçi emeğini hiçe saymaktadır” diyen Hanife, AKP iktidarı boyunca işçilerin emeğinin devamlı olarak sömürüldüğünü dile getirdi. Hanife, “AKP, zorunlu arabuluculuk sistemi ile işçinin mahkeme yoluyla hakkını arama özgürlüğünü kısıtlamaya, zorunlu BES’i dayatmaya, işçinin en önemli kazanımı kıdem tazminatını gasp etmeye çalışıyorken, şimdi ise sağlık sorunları bahane edilerek hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmaların önünü açıyor. İşçi menfaatine olan tüm kazanımları, işvereni koruma politikalarını sürdürerek yok sayıyor” ifadelerini kullandı. 
 
Hanife, son olarak devreye konulan sömürü politikalarına karşı işçi ve emekçi arkadaşlarıyla direnmeye devam edeceklerini kaydederek, hukuki hakları için mücadele etmeyi de sürdüreceklerinin altını çizdi.