2018 İş Cinayetleri Almanağı çıktı

  • 09:02 17 Mayıs 2019
  • Emek/Ekonomi
İSTANBUL - Adalet Arayana Destek Grubu tarafından hazırlanan 2018 İş Cinayetleri Almanağı çıktı. İş cinayetleri sonucu yaşamını yitiren çocuklara ithaf edilen almanağın giriş bölümünde amaç ve taleplerini yazan aileler, yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelesinde yalnız bırakıldıklarını belirtti. 
 
Adalet Arayana Destek Grubu tarafından hazırlanan 2018 İş Cinayetleri Almanağı çıktı. 7 yıldır iş cinayetlerinin belleğini tutmaya ve hayatını kaybeden işçilerin unutulmamasını sağlamaya çalışan grup, basına yansıyan haberlerden derledikleri iş cinayetleriyle almanak hazırlıyor. 2018 yılının almanağına göre, 66’sı çocuk, 49’u kadın en olmak üzere en az bin 872 işçi, iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Bu yılki almanak ise, hayatlarını kaybeden çocuklara ithaf edildi.
 
Almanakta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” kapsamında görev ve sorumluluk verilen 15 kurumun, vadettikleri işleri yapmadığı belirtildi. 
 
‘Adalet mücadelemizde yalnız bırakıldık’ 
 
Adalet Arayan İşçi Aileler, almanağının giriş bölümüne amaç ve taleplerini yazdı. Yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelesinde yalnız bırakıldıklarını yazan aileler, “Yakınlarımız gazetelerde birer rakam olmanın ötesine geçmedi. Çığlığımız, feryadımız, öfkemiz medyada reyting malzemesi olarak kullanıldı. Sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler ya çok cılız çıkardılar seslerini ya bütünüyle suskunluğa gömüldüler. Yazarlar, çizerler, sanatçılar vicdanları harekete geçirmekte yetersiz kaldılar. Galatasaray Meydanı'nda iş cinayetleri son bulsun, başka iş cinayetleri olmasın, istisnasız bütün sorumlular etkin bir şekilde yargılanıp cezalandırılsın diye her ayın ilk Pazar günü Vicdan ve Adalet Nöbeti tuttuk” dedi.
 
Galatasaray Meydanı yasaklandı
 
Beyoğlu Kaymakamlığı'nın tebligatıyla Galatasaray Meydanı'nın eylemlere kapatıldığı gerekçesiyle 75’inci Vicdan ve Adalet Nöbetine izin verilmediği belirtilen almanakta, Aralık 2018'e kadar her nöbette aynı yasakla karşılaşıldığı kaydedildi. 
 
‘28 Nisan ‘Anma ve Yas Günü’ ilan edilsin’
 
Her 28 Nisan'da iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin anıldığı belirtilen almanakta, 28 Nisan'ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için mücadele edildiği vurgulandı. Yine soruşturmaları yürüten cumhuriyet savcıları, yargılamayı yapan hâkimler ve rapor düzenleyen bilirkişilerin de payına dikkat çekilen almanakta, “Kaybettiğimiz canlarımıza neredeyse ‘intihar etti’  diyen bilirkişilerin, ceza vermiş olmak için verdikleri cezayı paraya çevirmek adına kanunlara takla attıranların, bütün sorumluları yargılamamak için bahane üstüne bahane üretenlerin varlığı da çokluğu da dirayetimizi kırmıyor, kırmayacak” diye belirtildi. 
 
İş cinayetleri anatomisi
 
Almanakta, iş cinayetleri raporları da hatırlatılarak, bu raporların basına düşen haberlerden, araştırıp sorgulayarak kolektif bir şekilde hazırlandığına dikkat çekildi. Raporlarda, olayın oluş biçimine, hayatını kaybeden işçinin isim-soyismi, yaşı, yaptığı iş, çalıştığı firma ve çalışma koşullarına dair bilgilerin yer aldığı kaydedildi.  
 
Ele alınan iş cinayetlerinin sadece işyeri ile sınırlanmadığı belirtilen almanakta, şunlara değinildi: “Dikkatli bir gözle bakılmadığında trafik kazası olarak es geçilebilecek birçok olayın derininde iş cinayeti olduğunu görüyor, raporumuzda yer veriyoruz. Araştırmalarımız sonucunda iş kaynaklı olduğuna karar verdiğimiz intiharları, KHK’ler nedeniyle işini kaybedip intihar eden çalışanları raporumuza alıyoruz. Kendi işyerinde bilfiil çalışan küçük esnaf ile kendi tarlasını süren, hayvanını güden çiftçiler de raporumuzda yer alıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ailelerinin insanlık dışı koşullarda çalışıp barınmalarından doğrudan etkileniyorlar. Bu koşullarda hayatlarını kaybettiklerinde raporumuza dahil ediyoruz.”
 
‘Cezasızlık iş cinayetlerini hasıraltı ediyor’
 
İş cinayetlerinin ulaşabildikleri ile sınırlı olmadığı da vurgulanarak, kayıt dışı çalışmanın, taşeronlaşmanın, güvencesiz çalışmanın Türkiye’de had safhada ulaştığına işaret edildi. Türkiye’de, işçilerin sahipsizliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşların cezasızlıkla ödüllendirildiği bu nedenle iş cinayetlerinin hasıraltı edilmesine imkân sağladığının altı çizildi.  
 
Almanakta, 2018 İş Cinayetleri Raporu, İş kazası Durumunda Ne Yapılmalıdır?, Meslek Hastalığı Nedir?, Ailelerin Adalet Mücadelesinden Kesitler, Vicdan ve Adalet Nöbeti, Meslek Hastalıkları Anlatıyor, Mücadele Eden İnşaat İşçileri Anlatıyor, Çocuk İşçiliği Dosyası, Mülteci Göçmen İşçiler Dosyası, İnşaat Suçları başlıklarına da yer veriliyor.