Savur Belediyesi’nde kayyım usulsüzlükleri (3)

  • 09:03 23 Mayıs 2019
  • Güncel
MARDİN - Yerel seçimler sonrası kayyımdan geri alınan Savur Belediyesi’nde yapılan harcamaların ardı arkası kesilmezken, sahte evraklarla taşınmazların ihaleye verildiği ilçede kayyım döneminde belediye ihalelerde binlerce liralık zarara uğratıldı.
 
31 Mart yerel seçimlerinde kayyımdan geri alınan Mardin’in Savur Belediyesi’nde usulsüzlükler bitmek bilmiyor. Tespit edilen harcamaların yanı sıra sahte evraklarla yapılan ihalelerin de bir bir açığa çıktığı Belediye’nin çok sayıda taşınmazı da farklı kurumlara hibe edildi. 
 
Seçimlerden sonra işe koyulan HDP’li Belediye Eşbaşkanları’nın yaptığı araştırmalar sonucu açığa çıkan evrak ve ihalelerde düzenlenen usulsüzlükler şöyle: 
 
İdari ve İmar konuları
 
* 1 Şubat 2019 tarih ve 2019/2 kararla Savur Belediye Başkanlığı’na ait olan bedastan taşınmazı (binası) gerek 5393 sayılı yasa gerek 5018 sayılı yasanın emrettiği şekilde 3 yıllı geçen belediye taşınmazlıkları ile ilgili mutlak suretle belediye meclis kararları alınması gerekirken, belediyemizin ihtiyacı olmasına rağmen söz konusu taşınmaz başka bir kamu kurumuna 10 yıllığına tahsil edilmiştir. Belediye burada da taşınmaz açısından zarara uğramıştır.
 
* 2 Mart 2018 tarih ve 2018/1 nolu kararla mülkiyeti hazine arazisi ve Savur Belediye Başkanlığı’na ait olan 259 ada 4-222 parselleri ile 298 ada 2 nolu parselin yurt alanı olarak plan değişikliği yapılmıştır.
 
* 2017-4 nolu daimi encümen kararıyla 2016 faaliyet raporu aklanmışken aynı encümenlerden oluşan belediyenin meclis kararına bakıldığında 2016 yıllı faaliyet raporu, 7 Nisan 2017 /19 nolu kararla eksik ve yetersiz olarak 2 kişinin imzasıyla İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. (Belediye başkan vekilinin imzası yok)
 
Belgeler ve ihalelerde yapılan usulsüzlükler
 
* 20 Mart 2017/118 Nolu harcama belgesine bakılırsa, 47 AR 648  ve 47 AV 713 plakalı traktör ve iş makinesi için sigorta poliçesinin yapılmasıyla ilgili en az 3 adet fiyat teklifi olması gerektiği halde sadece 2 adet fiyat teklifinin olduğu, bu iki araçla ilgili yapılan tekliflerden birinin Abdullah Adanır’ın teklifinin 8 bin 127 lira 20 kuruş olduğu, İbrahim Halil Emek’in fiyat teklifinin 7 bin 784 TL olduğu görülecektir. Poliçe işi, İbrahim Halil Emek’e verilmesi gerekirken belediye 343,20 TL zarara uğratılarak ve 4734 sayılı yasanın 22-d maddesi yani doğrudan teminle ilgili şartlar da ihlal edilerek Abdullah Adanır’a verilmiştir.
 
* 27 Mart 2017/112 ve 127 nolu yevmiyelerine bakılırsa araç bakım onarım için doğrudan temin yoluna gidilmiş fakat burada da en az 3 fiyat teklifi olması gerekirken sadece 2 adet fiyat teklifi olduğu görülecektir. Belediye bütçesinden 6 bin 765 TL harcama yapılmıştır. Yine sonraki yevmiye maddesinde firma teklifi olmadığı halde varmış gibi gösterilmiş, sahte belge düzenleme durumu dosyada mevcuttur.
 
* 6 Haziran 2017/325 ve 326 nolu harcama belgelerine bakıldığında Rıfat Gündoğdu firmasına iki ayrı ödeme yapıldığı bu bedelin Ramazan yardımı için ödendiği toplam iki faturanın 56 bin 199 TL olduğu ve dosyada yardım yapılanların listesi olmadığı gibi imza karşılığı da teslim edilmemiştir.
 
* 28 Haziran 2017/377 nolu harcama belgesine bakıldığında yine kayyım döneminde belediyenin tahsis yetkisi kaldırılarak başka bir kuruma tahsisi yapılmış olan bedesten binası için bakım ve onarım bedeli olarak Metin Deryaoğlu firmasına belediyenin bütçesinden 59 bin 590 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu dosyada 4 adet fiyat teklif mektubu olmakla birlikte 2 tanesinin kaşe ve imzaları yoktur. Yani geçersiz tekliflerdir.
 
* 1 Ağustos 2017/456 nolu harcama belgesine bakıldığında Selahattin Budak firması tarafından belediyeye fatura edilen Tablot yemek bedeli 12 bin 449 lira 70 kuruş iken piyasa araştırma tutanağında en uygun rakam 5 bin 490 TL olarak geçmektedir. Komisyon üyelerinin onay ve imza attıkları tutanak ile çelişmektedir.
 
* 24 Ekim 2017/602 nolu harcama belgesine göre Başkavak Mahallesi Sosyal Yaşam Destek Evi’ne bakım onarım giderleri için Özel Kardeşler Ltd.şti firmasının belediyeye fatura ettiği 62 bin 870 lira 40 kuruş belediye bütçesinden karşılanmıştır. Fiyat teklif mektupları da usulsüz düzenlenmiştir.
 
* 23 Kasım 2017/672 nolu harcama belgesine bakıldığında dosyada en az 3 teklif olması gerekirken 2 teklifin olduğu Tahsin Deryaoğlu tarafından 3 bin 125 lira 92 kuruş yemek bedelinin belediyeye fatura edildiği, verilen yemekle ilgili örneğin kaç kişinin yediği vs. harcamanın gerekçe yapılıp yapılmadığıyla ilgili dosyada bir belge mevcut değildir.