Firdevs Çetin Uysal: Sorunların kaynağı sağlık politikası

  • 09:05 21 Temmuz 2019
  • Emek/Ekonomi
Melike Aydın
 
İZMİR - Sağlıkta şiddetin artmasının nedeninin sağlık politikaları olduğunu ancak hastaların ve yakınlarının tüm sorumluluğu hekimde gördüğünü söyleyen İzmir Tabip Odası yönetiminden Firdevs Çetin Uysal, “Vatandaş bizi diğer taraf olarak değerlendiriyor oysa aynı taraftayız. Biz onlar için mücadele ediyoruz onlar da bize destek verdiğinde bu çabalar sonuç verecek” dedi.
 
Sağlıkta son yıllarda artan şiddetin sağlık politikalarındaki bakış açısından kaynaklandığını ifade eden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Firdevs Çetin Uysal, kışkırtılan sağlık hizmetlerinin sonucu olarak hekime ve sağlık personeline olan saygının da azaldığını söyledi. Özel hastanelere devlet desteğinin artması, devlet hastanelerinin özel hastaneler gibi paralı hale gelmesinin herkes açısından olumsuz olduğunu dile getiren Firdevs, “Hasta ve yakınları aynı tarafta olduğumuzu görmeliler. Onlar mücadelemize katılırsa başarıya ulaşmamız daha kolay olacak” diye belirtti.
 
‘Hekim sayısının üç katı sağlık personeli gerekiyor’
 
Sağlıkta şiddetin tek bir nedenle sınırlı olmadığını, en başat sorunun altyapı yetersizliği olduğunu belirten Firdevs, sağlık hizmetinin hekimle sınırlı değil toplam bir hizmet olduğunun altını çizdi. Yardımcı sağlık personelin arttırılmasının gerektiğini söyleyen Firdevs, “Avrupa ve dünya ile kıyaslandığında yardımcı sağlık personel doktor sayısı kadar. Oysa en az iki üç katı olması gerekir. Yardımcı sağlık personelinin azlığından çıkan sorunları, hastalar doktorun sorunuymuş gibi algılıyor, hekime şiddet uyguluyor. Oysa bu hekimin değil sistemin sorunu, Sağlık Bakanlığının politikası. Sağlık personeli artınca doktorun yükü azalacak, hasta hizmeti iyi alacak, ilgilenen biri olacak” ifadelerini kullandı.
 
‘Sağlık çalışanlarının hatası yetersizliklere zamanında tepki konmamış olması’
 
Hastane binalarının çok eski olduğunu, yatak sayılarının yetersiz olduğunu, 1 kişilik odada 4 kişinin yattığını söyleyen Firdevs, geceleri koca serviste bir hemşirenin nöbetçi kaldığını ve bu durumun insanlar gerdiğini dile getirdi. Firdevs, “Otopark yetersiz,  hasta ve yakını daha doktora ulaşmadan geriliyor. Bütün öfkesini beş dakika bekledikten sonra hekime bağırmak olarak çıkarıyor. Bizim en önemli hatamız gerekli tavrı koymamamız ve hizmeti hala yürütüyor olmamız. Zamanında bizden önceki kuşak bu personel yetersizliği ile hizmet verilemeyeceği, hastaneler yetmediği için karşı duruş sergileselerdi belki daha kolay çözülürdü” dedi. 
 
‘Mücadelemiz aynı tarafta olduğumuzun görülmesiyle başarı kazanacak’
 
Sağlık politikaları sonucu kışkırtılmış bir hizmetle hekim, hasta ve hasta yakınlarının aynı taraftayken karşı karşıya getirilmesinin uzun vadede sorunlara neden olacağını söyleyen Firdevs, uzayan insan ömrü ve artan nüfusa karşılık hastane sayılarının değişmediğine dikkat çekti. Nüfusa göre planlama yapmayan devlete sağlık giderlerinin yük olarak görülmesi ile özel hastanelere anlaşma yapılarak giderlerin vatandaşın cebinden karşılandığını ifade eden Firdevs, “Devlet hastaneleri de özeller gibi işleyecek gibi. Şimdilik kısıtlı ama olgunlaştırıyorlar. Vatandaş bunu fark ettiğinde geç olacak. Bununla biz de mücadele ediyoruz. Vatandaş bizi diğer taraf olarak değerlendiriyor oysa aynı taraftayız. Biz onlar için mücadele ediyoruz onlar da bize destek verdiğinde bu çabalar sonuç verecek” diye vurguladı.
 
‘Kışkırtılmış cehalet saygının önüne geçti’
 
Türkiye genelinde artan şiddetin toplumda artan şiddet ile doğru orantılı olabileceğini belirten Firdevs, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerin de tetikleyici olabileceğini söyledi. Önceki yıllarda hastanelerde şiddetin bu denli olmadığının altını çizen Firdevs, “Hemşireden hekime kadar okuyan insana saygı vardı. Şimdi ise eğitimsizlik ve kışkırtılan bir cahillik var. Bunu yenmediğimiz sürece gelişemeyiz. Eğitim, bilinçten başka şeyler önem kazandı” dedi.