‘Kadınlar kirli politikalara karşı durmaktan vazgeçmeyecek’

  • 09:06 14 Ocak 2020
  • Sağlık
Filiz Zeyrek
 
ADANA - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık personelinin kıyafetine dair sağlık kurumlarına gönderdiği yazıya tepki gösteren SES Adana Şube Eşbaşkanı Belgin Işık, "Genelgede özellikle ‘edep, adap ve inançlarına uygun şekilde’ ibaresi başta kadınlar olmak üzere biz sağlık çalışanları tarafından kesinlikle kabul görmemektedir" dedi.
 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 31 Aralık 2019 tarihinde sağlık kurumlarına gönderdiği “Sağlık Personellerinin Kıyafetleri Hakkında” konulu ve “edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması” ifadelerinin yer aldığı yazıya tepki yağdı. Adana Sosyal Hizmet Uzmanları temsilcisi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Eşbaşkanı Belgin Işık, "Makul kadın olmanın dayatılmasına ve sürekli kadın bedeni üzerinden yapılan politikalara kadınların elbette cevabı olacak" diye tepki gösterdi 
 
‘Kadınlar kirli politikalara karşı durmaktan vazgeçmeyecek’
 
Belgin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık kurumlarına gönderdiği yazının sağlık emekçileri arasında huzursuzluk yarattığını kaydetti. Derin yaşanan cinsiyetçi tutum ve davranışlara bir yenisinin daha eklendiğini belirten Belgin, "Dünyanın her yerinde bedenleri üzerinde tahakküm kurulmaya çalışılınca verilen cevaplar gibi, susturamadığınız tüm kadınlar gibi kadınlar hayatlarına, emeklerine sahip çıkmaktan, bedenleri üzerinde yapılacak her türlü kirli politikaya karşı durmaktan vazgeçmeyecekler” diye vurguladı. "Genelgede özellikle ‘edep, adap ve inançlarına uygun şekilde’ ibaresi başta kadınlar olmak üzere biz sağlık çalışanları tarafından kesinlikle kabul görmemektedir” diyen Belgin, sağlık emekçilerinin yığınla sorunu varken, kullanılan dili de sağlık emekçilerinin esas sorunlarına kulak kapatılmasını da doğru bulmadıklarını dile getirdi.
 
'Amaç toplumu ayrıştırmak'
 
İnanç temelli kılık kıyafet düzenlemesinin toplumu ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade eden Belgin, İstanbul İl Sağlı Müdürü’nün kıyafet konusunda hukuki düzenlemelerden bihaber olduğunu söyledi.
 
Belgin, şunları belirtti: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini okumasını tavsiye ediyor, görevi mevzuata uygun davranmak olan İl Sağlık Müdürüne 657 sayılı yasanın 10. Maddesindeki ‘Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır’ düzenlemesini hatırlatıyoruz. Kamu kurumlarının görevi, insanlık onuruna yakışır bir toplum düzenin kurulması amacının dışına çıkarak, laikliği zedeleyen belli bir zihniyetin yaşam biçimini topluma dayatmak değildir. Özellikle kadın çalışanların ağırlıkta olduğu sağlık alanında yapılan bu gerici, ayrıştırıcı, ötekileştirişi ve baskıcı düzenlemeler biz kadınlar tarafından kabul edilemez."