Eylem ve etkinlikler 'izne' bağlandı

  • 16:35 14 Ocak 2020
  • Güncel
MARDİN - Mardin Valiliği, kentteki tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle "izne" bağladı. 
 
Mardin Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün boyunca "izne" bağladığını duyurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından neredeyse her ay rutin olarak alınan söz konusu duyuru açıklamasında, öncekilerin aksine bu defa belediyelere atanan kayyımların gerekçelerinin sıralanmaması dikkat çekti.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri tüm türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari kuruluşların mülki idare amirliğine an az kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 15/01/2020-13/02/2020 tarihleri arasında Mülki İdare Amirinin iznine bağlanması, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.”