Bornova Kadın Platformu kuruldu

  • 19:56 17 Şubat 2020
  • Güncel
İZMİR - Bornova’da bulunan kadın örgütleri, siyasi partiler, dernekler ve sendikalara üye kadınlar emek ve demokrasi mücadelesini ortaklaştırmak için Bornova Kadın Platformu’nu kurdu. 
 
Bornova'da 22 farklı parti ve kadın derneği mücadelelerini ortaklaştırarak Bornova Kadın Platformu’nu kurdu. Kadın Platformu’nun kuruluşu Eğitim Sen 4 No'lu Şube’de yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamayı Bornova Kadın Platformu adına Songül Dolu okudu. Ekonomik krizin, işsizliğin, kadına yönelik şiddettin ve komşu ülkelerde sürdürülen savaşın tüm kadınları doğrudan etkilediğini söyleyen Songül, ‘Tek adam tek parti ittifakının’  ekonomik krizin tüm yükünü işçi ve emekçi sınıfların üzerine yüklemeye çalıştığının altını çizdi. Songül, “Kadınların evde, işte, okulda, fabrikada, sokakta her alandaki eşitsizliği bugün dünden daha can yakıcı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Burjuva iktidarlarının özellikle son 15 yıldır sürdürdüğü gerici-muhafazakar yaşam dayatması, toplumsal eşitsizliği ve sömürüyü kadınlar için daha da derinleştiriyor” dedi.
 
‘Kadın emeği üzerindeki sömürü derinleşti’
 
Hükümetin “muhafazakar toplum” inşası planının bir parçası olarak kadını gelenek görenek ve dini referanslarla kuşattığını vurgulayan Songül, kadın emeğinin giderek görünmezleştiğini ve esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma koşullarının kadın emeği üzerindeki sömürüyü arttırdığını dile getirdi. “Doğum izni, süt izni, kreş hakkı gibi haklarımıza tek tek göz dikiliyor, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamalarla kadınlar hem çalışma yaşamının dışına itiliyor, hem de hakları ellerinden alınıyor. Kadınlar işyerlerinde aynı işi yapan erkeklere oranla daha düşük ücretlere çalıştırılıyor ve daha fazla mobinge maruz kalıyor” diyen Songül, ayrıca kadınların işten atma tehdidiyle, taciz hatta şiddete mecbur bırakıldığını ifade etti. 
 
‘Saldırılara karşı 8 Mart’ta alanlara’
 
Türkiye’de verilen kadın mücadelesinin güçlendiğini dile getiren Songül, sömürüye ve baskıya karşı, kadına yönelik şiddete, çocuk istismarlarına karşı, cinsiyet eşitsizliğine karşı, ekonomik krizin kadınların omzuna yüklenmesine karşı mücadeleyi yükselttiklerini belirtti. Kadına yönelik saldırılara karşı dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirten Songül,  Bornova’da yaşayan kadınları, Bornova Kadın Platformu çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet etti.  Songül son olarak 8 Mart’ın yaklaştığını hatırlatarak, cinsel ve sınıfsal sömürüye karşı insanca bir yaşama kavuşmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadınları meydanlara çağırdı.