TTB koronavirüs’e ilişkin heyet kurdu: Koruyucu ekipman yetersiz

  • 10:36 24 Şubat 2020
  • Güncel
ANKARA - TTB koronavirüs’e ilişkin konunun uzmanlarının içerisinde yer aldığı heyet oluşturdu. Açıklamada, koruyucu ekipman temininde sorunlar olduğu ifade edildi.
 
Türk Tabipler Birliği (TTB), Van’da 5 kişinin yüksek ateş gerekçesi ile tedavi altına alınmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, koronavirüs’e ilişkin konunun uzmanlarının içerisinde yer aldığı heyet oluşturulduğu ifade edildi. TTB,   ayrıca edindikleri bilgilere göre sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını duyurdu.
 
Çin’de başlayan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsü İran’da da ölümlere neden oldu. Van’da gözlem altında tutulan beş kişinin test sonuçları negatif çıkarken korono virüs tehdidi nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı.
 
TTB Merkez Konseyi, sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturdu.
 
TTB tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimlerin işbirliği yapmasına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
 
“Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz.
 
‘Koruyucu tıbbi malzemenin stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir’
 
Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.
 
‘Yardıma hazırız’
 
Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur.Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.”